Brezplačen

Hitri izračun cene

x

4
41
Prevajanje / 29. April 2022

Prevod in avtorske pravice

Ali morate pri prevodu misliti tudi na avtorske pravice? Kaj sploh so avtorske pravice in ali lahko s prevodom brez avtorjevega soglasja zaidete v težave?

 

Kaj so avtorske pravice?

V Sloveniji je za področje avtorskih pravic pristojen Urad RS za intelektualno lastnino, ki pripravlja zakonodajo, izdaja dovoljenja kolektivnim organizacijam ter izvaja nadzor nad njihovim delovanjem. Področje avtorskih pravic ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki avtorska dela definira kot:

 

»individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene.«

 

Zakon ureja pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti.

 

To so torej avtorske pravice, kamor sodijo tudi pisana dela, kot so leposlovna dela, članki, priročniki, študije in računalniški programi.

 

Lastnik avtorskih pravic je načeloma avtor dela in mu te pravice pripadajo s samo stvaritvijo dela – ni mu jih treba registrirati, pripadajo mu samodejno. Avtorske pravice delujejo zoper vsakogar in o njih odloča avtor, ki lahko prepove posege vanje, ali pa jih odstopi oziroma proda.

 

Ločimo med moralnimi in materialnimi avtorskimi pravicami ter drugimi pravicami avtorja.

Moralne varujejo avtorjeve duhovne in osebne vezi do dela in se jim ni mogoče odpovedati ali jih prenesti na koga drugega. Materialne avtorske pravice pa varujejo premoženjske interese avtorja s tem, da avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela.

 

Uporaba avtorskega dela je dopustna samo, če je avtor ustrezno prenesel materialno avtorsko pravico na nekoga drugega.

 

Avtorskopravno pa niso varovane:

  • ideje, načela, odkritja;
  • uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja (tovrstni prevodi so avtorsko varovani, razen če so objavljeni kot uradna besedila);
  • ljudske književne in umetniške stvaritve.

 

Dovoljenja lastnika avtorskih pravic prav tako ne potrebujete, kadar:

  • se je avtor sam odrekel avtorskim pravicam;
  • so avtorske pravice potekle – 70 let po smrti avtorja oziroma 70 let po zakoniti objavi dela za anonimna, psevdonimna dela in kolektivna dela;
  • imetnik avtorskih pravic ne obstaja (po smrti avtorja ni dedičev, založba ne posluje več).

 

Avtorske pravice je treba upoštevati tudi pri prevodu

Pred uporabo – za kar velja tudi prevod – je treba torej pridobiti materialne avtorske pravice, kar praviloma storite s pisno pogodbo. So pa tudi avtorske pravice delno omejene in zakon dovoljuje nekatere vrste uporabe avtorskih del v primerih, kot so obveščanje javnosti, uporaba v korist invalidnih oseb, uporaba za raziskave ali individualno pridobivanje znanja, reproduciranje za zasebno rabo, citiranje in uporabo pri pouku.

Prevod, ki je individualna intelektualna stvaritev in nastane z dovoljenjem lastnika avtorskih pravic, tudi sam postane avtorsko delo. Da pri prevodu govorimo o avtorskem, izvirnem delu, mora biti plod človeške umske dejavnosti (in ne na primer prevajalskega programa) in se uvrščati na področje književnosti, znanosti ali umetnosti. Tudi tukaj uporaba ni dovoljena brez privolitve lastnika avtorskih pravic (prevoda).

 

Splet ni brezplačen vir vsebin (za prevajanje)

Tudi vsebine na svetovnem spletu so praviloma avtorsko zaščitene in jih ne smete uporabljati brez dovoljenja lastnika avtorske pravice. Ni jih torej dovoljeno kopirati za javno uporabo ali prodajo – o tem vas večinoma obvestijo tudi ustvarjalci spletnih mest. Če torej želite na spletu karkoli kopirati za javno uporabo, najprej preverite, kaj so o tem zapisali na spletnem mestu njegovi ustvarjalci. Morda bo dovolj že njihovo soglasje, morda pa bodo od vas zahtevali materialno nadomestilo.

 

Vsekakor ne smete vsebin brez dovoljenja avtorjev objavljati na svojem portalu, kot da gre za vaše avtorsko delo.

 

Spoštujmo avtorske pravice drugih in zahtevajmo spoštovanje svojih

Za kršenje avtorskih pravic zakon predpisuje globe do pet tisoč evrov. Neodvisno od povračila premoženjske škode pa lahko sodišče avtorju prisodi tudi denarno odškodnino za pretrpljene duševne bolečine zaradi kršitve njegovih moralnih pravic.

A naj ne bo grožnja s kaznimi razlog, da spoštujemo pravice drugih avtorjev. Ne smemo se kititi s tujim perjem, obenem pa moramo poskrbeti tudi, da so naša avtorska dela – posebej na spletu – ustrezno označena kot taka ter da obiskovalce svojega spletnega mesta obvestimo, kakšna pravila smo postavili za uporabi svojih vsebin. Saj vemo, knjige v knjigarni skoraj nihče ne bo ukradel, pri delih, objavljenih na spletu, pa je precej drugače.

 

A gre v resnici za eno in isto stvar – za poštenje in avtorske pravice.

 

 

 

Podobni članki

19. Oktober 2011
Prevajanje
MIN
15
pogled
Ste že slišali za esperanto? Jezik, ki so ga načrtno razvili, da bi olajšali komunikacijo med ljudmi. V človeški zgodovini je bil...
29. Oktober 2020
1. november, prvi november, dan mrtvih, po svetu, dan spomina na mrtve
Zanimivosti
3 MIN
55
pogled
  Dan spomina na mrtve, vsi sveti ali 1. november – z vsemi temi poimenovanji označujemo datumsko določen 1. november, državni pr...