x

1
33
Slovenski pravopis / 30. Junij 2017

Imena bolezni – mala ali velika začetnica?

Če vas vprašamo, kako bi zapisali bolezni, kot so:

  • ŠKRLATINKA,
  • OŠPICE,
  • MUMPS,
  • OSLOVSKI KAŠELJ,

najbrž ne bi imeli posebnih težav z veliko začetnico, kajne? smiley

Pravilno predvidevate, zapisujemo jih z malo začetnico.

Kaj pa, če vas vprašamo, kako zapisati naslednje bolezni:

  • DOWNOV SINDROM,
  • ALZHEIMERJEVA BOLEZEN,
  • PARKINSONOVA BOLEZEN?

Bi jih zapisali z malo ali veliko začetnico?

Kadar se v zapisu bolezni pojavi osebno ime, se nam mala začetnica kar naenkrat ne zdi več tako primerna, kajne? Kot boste videli, pa k zmanjšanju zmede ne pripomore niti raba niti pravopisna pravila.

Imena bolezni in teorija

V Slovenskem pravopisu je navedeno, da je pridevnike, ki se končajo na:

  • -ov,
  • -ev,
  • -in ter so izpeljani iz lastnih imen,

priporočljivo pisati z malo začetnico.

Oziroma če pogledamo natančneje

Pravopis v § 115 pravi:

Z veliko se svojilni pridevniki iz lastnih imen lahko pišejo tudi tedaj, kadar zaznamujejo duhovno last, npr. Pitagorov izrek,

→ medtem ko v § 157 določa:

Pridevniki na -ov/-ev, -in ne zaznamujejo zmeraj svojine, temveč tudi vrsto (npr. lipov čaj, hruškov kompot, kalcijev karbonat). Tudi če so izpeljani iz lastnih imen, jih je priporočljivo pisati z malo začetnico: parkinsonova bolezen.

Pravopis torej pri zapisu imena bolezni dopušča dvojnico oziroma zapis z malo in veliko začetnico.

PRAVILNO PRAVILNO
alzheimerjeva bolezen Alzheimerjeva bolezen
parkinsonova bolezen Parkinsonova bolezen
downov sindrom Downov sindrom
chronova bolezen Chronova bolezen
creutzfeld-jakobova bolezen Creutzfeld-Jakobova bolezen

 

Imena bolezni ali kaj pravi praksa

Več kot polovica uporabnikov se v teh primerih pri zapisu imena bolezni raje odloči za veliko začetnico. Najverjetneje še vedno prevladuje stališče, da gre za duhovno last v zvezi s poimenovanim, zato težijo k izražanju spoštovanja. Vse te bolezni so namreč poimenovali ljudje, ki so jih tudi proučevali.

Zapise bolezni smo preverili tudi v jezikovnem korpusu Gigafida in prišli do naslednjih številk:

ZAPIS BOLEZNI ŠTEVILO UPORABLJENIH PRIMEROV
Downov sindrom 868
downov sindrom 326
Alzheimerjeva bolezen 1815
alzheimerjeva bolezen 1151
Parkinsonova bolezen 1212
parkinsonova bolezen 895

Tudi primeri iz korpusa Nova beseda potrjujejo dejstvo, da je pri zapisu imena bolezni bolj priljubljen zapis z veliko začetnico.

Ne glede na jezikovne korpuse pa vas lahko potolažimo, da pri zapisu bolezni, ki izhajajo iz osebnih imen, ne morete »pihniti mimo«, pa če jih napišete z malo ali veliko začetnico.

Ali ni to krasna novica? wink

Podobni članki

01. Oktober 2012
Prevajanje
MIN
15
pogled
Številna velika podjetja, vladne agencije in uradi še vedno zaposlujejo lastne prevajalce. Najočitnejši primer predstavlja Evropsk...
09. September 2022
sodni tolmač, pravni prevod, prevod pravnih vsebin, prevod
V središču
2 MIN
18
pogled
Branje pravnih vsebin je – vsaj za laike – težavno in lahko pripelje do popolnoma napačnega razumevanja. Zato ni čudno, da pravnih...