Brezplačen

Hitri izračun cene

x

3
65
Slovenski pravopis / 28. Februar 2020

Dvodelni vezniki

 

Vezniki – kaj je že to?

Vezniki so najbolj tipične vezniške besede, katerih glavna naloga je povezovanje stavkov.

Nastopajo lahko v najrazličnejših oblikah – lahko so enodelni, dvodelni, enobesedni ali večbesedni.

Tema tokratnega Leemetinega bloga so dvodelni vezniki – za kaj in kako jih sploh uporabljamo.

 

Dvodelni vezniki

Dvodelni vezniki so vezniki iz dveh delov, ki stojita na ločenih mestih besedne ali stavčne zveze. Lahko so sestavljeni iz:

 

⇒ dveh enakih veznikov (v obeh delih vezniške besede se ponovi enak veznik)

DVODELNI VEZNIK PRIMER
ali − ali Ali bi kavo ali čaj?
bodi(si) − bodi(si) Ta poročila so bodi(si) resnična bodi(si) zlagana.
ne – ne Nisem ne tat ne ubijalec.
zdaj – zdaj Zdaj bi spala zdaj bi se igrala.
deloma – deloma Deloma jo razumem, deloma ne.
niti – niti Nima niti brata niti sestre.
včasih − včasih Včasih ostane, včasih odide.

 

Pri teh veznikih je mogoča navezava drugih sopomenskih veznikov: bodisi – ali in če – ali.

 

bodisi – ali Bodi(si) Peter ali Pavel, vsak mora umreti.
če – ali Ne vem, če je res ali ne.

 

dveh različnih veznikov (v enem delu je en veznik, v drugem pa njegov soodnosni izraz)

DVODELNI VEZNIK PRIMER
tako – kakor Tako doma kakor v tujini se ima lepo.
čim – tem Čim več znaš, tem več veljaš.
ne samo – ampak tudi Ne samo igra, ampak tudi poje.
tu – tam Tu sem bila, tam pa še ne.
enkrat – drugič Enkrat deluje, drugič spet ne.

 

Vejica je, vejice ni

O (ne)zapisovanju vejic med dvodelnimi vezniki obstaja več pravopisnih pravil, ki so razpršena po celotnem Pravopisu, zato jih lahko strnemo v odgovora na naslednji vprašanji:

 

Kdaj vejice med dvodelnimi vezniki NE pišemo?

Kadar veznika predstavljata stopnjevalno ali ločno zvezo: ali – ali, niti – niti, ne – ne, bodisi – bodisi, če – ali, bodisi – ali oz. nas opomnita na mogoče stopnjevanje tako – kakor.

 

Kdaj vejico med dvodelnimi vezniki pišemo?

Kadar pred drugim delom veznika stoji vrinjen stavek – Niti me ni poklical, kot sem mu naročila, niti se ni oglasil.

Tudi pred naštevalnimi ali, ne in niti se vejica lahko piše:

  • Ni mi rekel ne isti dan, ne zvečer, ne zjutraj.
  • Kdo ti pomaga pri domačih nalogah? Ali mama, ali sestra, ali oče, ali brat?

 

Dvodelni vezniki – ali vedno tičijo skupaj?

Vsak dvodelni veznik ima svoj par. Zaradi pomena, ki ga veznika izražata, ju zato ne moremo poljubno zamenjavati z drugim vezniki, prislovi ali členki. Dvodelni vezniki tako vedno tičijo skupaj.

 

Ločni veznik ali – ali in število

Ob ločnih dvodelnih veznikih ali – ali in bodi(si) – bodi(si) vedno uporabljamo ednino. Zakaj? Ker ločnost pomeni, da dejanje opravlja eden od osebkov v povedi.

  • NAPAČNO: Mami ali sestra mi bosta pomagali.
  • PRAVILNO: Mami ali sestra mi bo pomagala.
  • NAPAČNO: Prišli bosta bodisi Maja bodisi Darja.
  • PRAVILNO: Prišla bo bodisi Maja bodisi Darja.

Podobni članki

02. Marec 2018
Zanimivosti
1 MIN
9
pogled
Med pogovorom na Facebooku ali prek SMS-sporočila vam prijatelj sporoči, da je njegov pes Bobi prežvečil ženine pregrešno drage us...
17. Januar 2012
Prevajanje
MIN
5
pogled
Današnji računalniški programi vam lahko močno olajšajo pisanje besedil, nobeden od njih pa ne more nadomestiti strokovne lekture...