Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

3
61
Slovenski pravopis / 27. September 2019

Bombon ali bonbon?

 

 

 

Slaščica, ki je zaznamovala naše otroštvo, majhen posladek po obroku ali tolažba po padcu s kolesom – bombon, ter industrijsko izdelana drobna slaščica iz sladkorja in dodatkov (SSKJ) – bonbon.

 

Ali gre v zgoraj zapisanih stavkih za isto slaščico?

 

Zapisovanje samostalnikov bonbon/bombon marsikateremu govorcu slovenščine predstavlja težave, ampak zagotavljamo, da je tokratni članek tako preprosto sladek, da boste po branju zagotovo posegli po svojem najljubšem bonbonu in/ali bombonu.

 

Bombon ali bonbon – jezikovni priročniki

Poglejmo, kako sladko dilemo rešujejo jezikovni priročniki.

  • Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) navaja samo samostalnik bonbon in njegovo besedno družino – bonbon- (npr. bonboniera).
  • Slovenski pravopis (2001) pa daje prednost bombonu in bombonieri, vendar dopušča tudi zapisovanje samostalnika z n-jem; torej bonbon in bonboniera. 

 

Bombon ali bonbon – vsakodnevna raba

Ugotovimo, da si jezikovna priročnika med seboj nasprotujeta, zato je potreben še hiter pregled korpusa Gigafida, ki nam bo pokazal, katerega od zapisov (bonbon ali bombon) govorci pogosteje uporabljamo.

  • Če v iskalno polje korpusa Gigafida vpišemo bonbon, dobimo skoraj trikrat več zadetkov (4988 konkordanc), kot če v iskalno polje vpišemo bombon (1789 konkordanc).
  • Tudi izpeljanki bonboniera je raba bolj naklonjena (bonboniera 871 konkordanc; bomboniera 84 konkordanc).

 

Zakaj obstajata dve besedi?

Zakaj se v slovenščini sploh pojavljajo dileme pri zapisovanju nekaterih samostalnikov?

Beseda bonbon je prevzeta beseda, ki dolgo ni bila podomačena. Preprosto lahko zapišemo, da se zapis nekaterih prevzetih besed prilagaja izgovoru in rabi (jezik kot sistem vedno teži k poenostavljanju). Tako je v besedi bonbon prišlo do premene: premene n > m:

⇒ bonbon > bombon. 

 

Sladki primer bonbona ni osamljen, saj se premena pojavi tudi pri nekaterih drugih prevzetih besedah:

⇒ sinfonija > simfonija,

sprintati > šprintati.

 

Katero obliko uporabljati?

Zaključimo lahko, da SSKJ daje prednost zapisu z n-jem, Slovenski pravopis pa zapisu z m-jem. Pravilni sta obe obliki – izvorna bonbon in prevzeta bombon.

 

Imate torej raje izvornega (bonbon)
ali
prevzetega (bombon)?

Podobni članki

20. Januar 2017
Slovnica
1 MIN
11
pogled
Branje tega članka vam bo vzelo: 2 minuti Katero poved bi uporabili vi? »V SMS-ju mi je napisal, da se vrača iz NUK-a.«     »V SMS...
15. September 2017
Zanimivosti
2 MIN
0
pogled
Morda ste že slišali za v družbi zakoreninjen stereotip, da ženske govorimo veliko več kot moški. Znanstveniki z ameriške medicin...