Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

3
23
Zanimivosti / 17. Julij 2020

OBAMIN, OBAMOV ALI OBAMEV?

 

Tvorba svojilnih pridevnikov iz tujih lastnih imen nam še vedno povzroča precej preglavic in sivih las.

 

Ko se odločamo, kako je prav – Bonapartov, Bonapartev ali Bonapartejev,
ne smemo povsem zaupati svojemu jezikovnemu občutku.

 

Da lasje ne bi prehitro osiveli in da bi se (tudi v prevedenih besedilih) pojavilo čim manj tovrstnih napak, danes predstavljamo SPiPP – spletno aplikacijo za pomoč uporabnikom pri izražanju svojine za prevzete moške priimke.

 

Kdo ali kaj je SPiPP?

SPiPP je spletna jezikovna aplikacija, ki pomaga tvoriti rodilniške oblike in svojilne pridevnike iz prevzetih priimkov, katerih nosilci so osebe moškega spola, npr.:

  • Ši Huangdi, Obama, Travolta, Ignarro.

Ob opaženih jezikovnih zadregah in številnih jezikovnih napakah, ki se pojavljajo predvsem v publicističnih besedilih, se je ustvarjalcem aplikacije porodila zamisel o pripravi spletnega pripomočka, s katerim bi si pišoči lahko pomagali pri iskanju in tvorbi ustrezne oblike svojilnega pridevnika.

Tako je v okviru projekta ŠIPK najprej nastal SPiPP 1 (2019), ki vsebuje 800 tujih priimkov na črko b iz Velikega splošnega leksikona (2006) in še 50 aktualnih (sodobna javno objavljena besedila v letu 2019).

V začetku meseca julija je zaživel še SPiPP 2 (2020), ki poleg tujih priimkov, zajetih v SPiPP 1, vsebuje 553 novih priimkov na črke a–ž, x, y, z in q (iz istega vira – VSL).

Aplikacija SPiPP 2 je rezultat štirimesečnega dela študentov štirih fakultet Univerze v Mariboru (Fakultete za naravoslovje in matematiko, Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), pedagoških mentorjev doc. dr. Igorja Peska in red. prof. dr. Irene Stramljič Breznik, strokovnega mentorja Roka Dovjaka in predsednice Lektorskega društva Slovenije Kristine M. Pučnik.

 

Kako uporabljati SPiPP

Uporaba aplikacije je povsem preprosta. Do aplikacije SPiPP lahko dostopate na tej povezavi.

V iskalno okence vpišete priimek, za katerega želite tvoriti svojino (ne pozabite, da so v aplikaciji zbrani samo priimki, katerih nosilci so osebe moškega spola).

 

 

Ob vsakem izpisanem priimku se pojavi 5 kategorij:

  • podatki o poreklu nosilca priimka,
  • fonetični zapis izgovora,
  • rodilniška oblika,
  • svojilni pridevnik ter
  • tip pravila, po katerem se iskani priimek tvori.

Izgovoru priimka, rodilniške ter svojilne oblike lahko prisluhnite s klikom na ikono odebeljene puščice v desno. S klikom modro obarvanega Pravila vas spletna stran preusmeri na zavihek Pravila za tvorbo svojine, kjer lahko preverite, po katerem pravopisnem pravilu se tvori izbrani priimek.

 

 

Omenjeni zavihek bo koristen tudi takrat, ko iskanega priimka ne bo v zbranem gradivu, saj lahko s pregledno predstavitvijo pravil za tvorbo svojine brez težav pravilno obliko svojilnega pridevnika tvorite kar sami.

 

Vir aplikacije SPiPP in jezikovne študije

V zavihku Osebna lastna imena in O viru lahko preverite, kaj so lastna in kaj osebna lastna imena ter kako smo izhodiščne podatke iz vira oblikovali po vzorcu. Poseben doprinos nadgrajene aplikacije SPiPP 2 prinaša zavihek Jezikovne študije. Med izdelavo aplikacije smo ugotovili, da je pri tvorbi svojilnih pridevnikov (predvsem pri priimkih bolj znanih osebnosti, na primer Shakespeare) precej omahovanja med rabo in normo.

Da bi ugotovili, zakaj se pojavlja omahovanje pri rabi in katero obliko svojilnega pridevnika izbrati kot ustreznejšo, smo opravili sedem študij primera, ki predstavljajo dragocen vir podatkov tudi jezikoslovcem pri pripravi novega pravopisa.

 

Imate predlog? Pišite nam!

Leemetovke in Leemetovci, člani projektne skupine SPiPP 2 bomo veseli vaših vprašanj, predlogov in idej, kako izboljšati uporabniško izkušnjo. Pišite nam na elektronski naslov: projekt.spipp@um.si!

 

Že veste, zakaj je v povedi:
Predavanje bo v Podreccini dvorani.
svojilni pridevnik tvorjen napačno?

Podobni članki

29. Marec 2019
Slovnica
2 MIN
66
pogled
Kako bi pozdravili tujca v Sloveniji? Dobrodošel v Slovenijo! Dobrodošel v Sloveniji! Če se takšnemu pozdravu še nekako uspete izo...
11. Junij 2015
Slovenska narečja in narečne skupine
Jezikovne dileme
MIN
7
pogled
Velikost ni merilo. Ali pač? Čeprav mnogi pravijo, da je naša domovina majhna, je naš materni jezik med slovanskimi najbolj razč...