Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Izvor priimkov
5
152
Zanimivosti / 10. Maj 2019

Izvor priimkov

Največ priimkov je najverjetneje tistih, ki opisujejo telesno ali značajsko lastnost in ki so nastali iz vzdevkov. Takšni so recimo Črnigoj, Prešeren, Vesel, Predan, Štrukelj, Vodopivec, Zlobec …

No, danes se bomo osredotočili predvsem na najpogostejše slovenske priimke. Spada tudi vaš mednje ali ste del ogrožene vrste? wink
 

Najpogostejših 10

Skupno je deset najpogostejših priimkov v Sloveniji imelo 57.372 ljudi.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so bili 1. januarja 2018 najpogostejši priimki v Sloveniji naslednji:  

  Priimek Število
1 Novak 10.999
2 Horvat 9.496
3 Kovačič 5.544
4 Krajnc 5.476
5 Zupančič 4.999
6 Potočnik 4.689
7 Kovač 4.623
8 Mlakar 3.899
9 Kos 3.838
10 Vidmar 3.809

Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018

 

Poklicno ime

Pogosto priimki izhajajo iz poklica. Najprej so namreč ob imenu, če je bilo treba nujno razlikovati med osebami, zapisali poklic te osebe ali poklic enega od staršev.

 • Tako Kovač in Kovačič oba izhajata iz poklica kovača,
 • Zupančič je v bistvu Zupan s pripono -čič in pomeni župana oz. oskrbnika pristave ali upravitelja,
 • Vidmar pa je opravljal funkcijo upravnika cerkvenega posestva.

 

Na poklicno ime lahko opozarja pripona -ar (Kuhar, Zidar, Mlinar, Vidmar), ki izvira iz latinščine ali nemščine, lahko pa se je prvotnemu poimenovanju za poklic dodala tudi pripona -ič ali -čič (Zupančič, Mlinarič, Pintarič).

 

Med poklicne priimke prištevamo tudi priimke Zidar, Likar, Ban, Strgar, Birt, Car, Cesar, Doktorič, Ciglar, Kramar, Kuhar, Lončarič, Malnar, Mesarič, Mežnar, Ribarič, Pek, Šuštar, Sluga, Škof, Žagar, Pintar (naziv za sodarja), Tišlar in mnoge druge.

 

Škof in Cesar

Sicer pa Janez Škof ali Boštjan Cesar prav gotovo nimata prednika, ki bi bil škof ali cesar, saj so tovrstni priimki pripadali tistim, ki so vladarjem služili, ne pa bili njihovi potomci, pojasnjuje Pavle Merkú. Škofov sin tako ni sin škofa, temveč sin nekoga, ki je delal za škofa.

 

Živalski priimki

Med deseterico se je znašel samo en priimek, ki poimenuje žival, in sicer Kos. Predvsem iz ptic je nastalo ogromno priimkov: poleg Kosa tudi Sraka, Jerebica, Šinkovec, Kragelj (iz kragulja), Vuga, Čuk, Vrabec, Sokol, Kalin, Golob (leta 2000 med deseterico najpogostejših), Žerjav, Slavec, Jereb. Poleg tega imamo v Sloveniji tudi Medvede, Zajce, Jazbece, Muhe, Jelene, Komarje, Krte, Krape, Mačke, Ščuke, Volke, Mramorje, Košute in druge. 

Sicer so po Torkarju živalska imena nastala iz vzdevka ali pa iz predkrščanskega imena (Medved, Golob).

 

Težave pri pogostih priimkih

Pogostost priimka je včasih tudi moteča, saj lahko obstaja več oseb, ki imajo enako ime in priimek. Tako se je pred kratkim ob primeru neljubega dogodka v zvezi z rasizmom na slovenskih nogometnih zelenicah sodniku Dragu Kosu zdelo nujno poudariti, da ni v sorodu z drugim sodnikom Kosom, ki se je znašel v središču tega dogodka. 

 

Krajevno poreklo

Nekdo, ki je bil označen po krajevnih oz. občih imenih, ki pa so ponazarjala kraj, je bil označen kot tisti, ki je po poreklu od tam, od koder izhaja njegov priimek, ali pa je bil nekako povezan s tamkajšnjimi kraji ali narodom. Tako sta nastala tudi Krajnc in Horvat.

 • Krajnc je glede na različne variante v narečjih nastal iz Kranjca (Kranjc ali Kranjec), torej tistega, ki prihaja s Kranjskega.
 • Podobno je s priimkom Horvat, ki ima več različic in je prvotno označeval nekoga, ki je prišel s Hrvaškega. Takšni so tudi priimki Hrvat, Hrovat, Hrvatin, Hrvatič ipd. Takšen je tudi Vogrin – z Ogrskega.

Prav tako krajevno zaznamuje svojega nosilca priimek Mlakar. Ta se je torej prijel nekoga, ki je živel pri mlaki. Podobno se je zgodilo tudi Močniku (mokrotno zemljišče), Potokarju (potok), Gorjanu (gora), Humarju (holm, ki pomeni grič, hrib), Podgorniku (podgora), Podvršiču (vrh), Rupniku (rupa), Pretnarju (Breth je nemška adaptacija slovenskega imena Predel), Kržišniku (križ ali križišče) in še komu.

Sem spada, kot pojasnjuje Silvo Torkar, tudi Novak – to je kmet, ki se je priselil iz sosednje doline, izkrčil gozd in tako pridobil novino, na kateri se je naselil in jo obdeloval.  

 

Priimki iz imen

Ti se sicer niso uvrstili med prvo deseterico, a so v Sloveniji precej pogosti. Nastali so iz svetniških imen ali imen prednikov, največkrat moških. Največ jih je za seboj pustil Janez:

 • Janez: Janežič,  Jančič, Ivanič, Jančič, Jankovič, Jančar, Janko, Jenko
 • Maruša: Marušič
 • Ambrož: Ambrožič, Brus, Broz
 • Štefan: Štefanič, Štefančič, Štefanec
 • Adam: Adamič
 • Pavle: Pavlovčič, Pavlič, Pavlin, Pavliha, Pavlica
 • Blaž: Blažej, Blažič, Blažina
 • Peter: Petrič, Petrovčič, Peterlin
 • Gregor: Gregorič, Gregorčič
 • Špela: Špelič

 

Tipični slovenski priimki

Kot navaja Torkar, se tipični slovenski priimki končajo na -šek in -nik. Spada tudi vaš priimek mednje?

Ste vedeli?
Končnica -ič je slovanskega, ne balkanskega izvora.

 

Znani in njihovi zanimivi priimki

Končajmo z nekaterimi tujimi primeri, ki lahko dokazujejo, da ime oz. priimek označuje nosilčevo lastnost.

 • Najhitrejši človek na svetu Usain Bolt nosi priimek, ki pomeni strelo,
 • napovedovalka vremena na televiziji pa ima ob imenu Blizzard, to je snežni vihar.
 • Dirkač Scott Speed je hitrost nosil že v priimku,
 • golfist Tiger Woods pa je golf igral na travi oz. v bližini gozda, na kar napeljuje njegov priimek.
 • Pesnik William Wordsworth je »vreden besed«,
 • nekdanji tiskovni predstavnik Bele hiše Larry Speaks je prav zares zelo veliko govoril,
 • odvetnica Sue Yoo pa z imenom in priimkom v angleščini zveni kot besedna zveza »tožiti te«.

 

Podobni članki

25. Januar 2019
prevod letnega poročila, prevajanje letnih poročil, finančni podatki, prevod izkaza, prevod bilance
V središču
5 MIN
45
pogled
Kaj je letno poročilo? Letno poročilo je dokument, ki prikazuje poslovanje podjetja v preteklem letu in njegove cilje ter napovedi...
12. Maj 2017
Praktična raba dvojine
Slovnica
2 MIN
40
pogled
Slovenci smo na dvojino ponosni, radi celo rečemo, da je zaradi nje slovenščina romantična. In čeprav v Sloveniji obstaja celo Sku...