Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Biojogurt ali bio jogurt?
3
40
V središču / 27. Marec 2020

Biojogurt ali bio jogurt?

 

Verjetno ne mine dan, ko ne bi naleteli na nekaj, kar je bio, eko, orto, alter, etno

Jezikoslovcev med prebiranjem reklamnih letakov ne zanima cena ali kakovost biojogurta, ampak pravilen zapis zloženke ali besedne zveze.

 

Kateri zapis je po vašem mnenju najpravilnejši:
ekošola, eko šola ali ekološka šola?

 

Jezikoslovci večkrat poudarjamo, da je jezik živ organizem, ki se razvija in spreminja – prav zato od nas zahteva sistemske odgovore na vprašanje novejše leksike. V zadnjem desetletju so v slovenski jezik prodrla nova poimenovanja tipa ekošola, biojogurt, etnoglasba, čipkartica … Kako jih pisati – skupaj kot zloženke ali narazen kot besedne zveze?

 

Skupaj ali narazen?

Glavni namen tokratnega Leemetinega bloga je opozoriti na dvojnice in možen različen zapis nekaterih besed: skupaj (kot zloženka) ali narazen (kot besedna zveza).

Pravopisna komisija pri ZRC SAZU že aktivno pripravlja nov pravopis, ki bo moral odgovoriti tudi na nova vprašanja zapisa zloženk in besednih zvez.

 

Zložena zloženka ali biojogurt

Vse besede tipa ekošola, biojogurt, etnoglasba, ortoped, alterkultura … so zloženke.

Zloženke so tvorjenke, nastale z zlaganjem dveh polnopomenskih sestavin in medpone, ki ju povezuje:

  • eko (1. sestavina) + o (medpona) + šola (2. sestavina) = ekošola

Zloženke – kot nas uči pravopis – pišemo skupaj (ekoturizem, biohrana), vendar kratka analiza v referenčnem korpusu Gigafida kaže drugače: vse pogosteje se zloženke tega tipa pišejo narazen.

Ali to pomeni, da smo pri branju in upoštevanju pravopisnih pravil nenatančni? Zagotovo ne.

 

Pisanje skupaj – biovrt

Kot smo ugotovili, Pravopis priporoča zapis skupaj – kot zloženko. Tudi vsi posodobljeni normativni priročniki in slovarji dajejo prednost zapisu skupaj.

Če zloženko biovrt poiščemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, dobimo zadetek:

bíovŕt in bío vŕt -a m 'vrt, na katerem se prideluje samo z naravnimi in naravi prijaznimi postopki in materiali'.

 

Pisanje narazen – bio vrt

Da se danes sploh ukvarjamo z zapisom skupaj/narazen, kaže na živost jezika, saj smo predpone bio, eko, rock, etno, alter, pedo … prevzeli iz drugih jezikov.

Če bio jogurt zapišemo narazen, gre za besedno zvezo.

Zapis narazen je vedno pogostejši zaradi nenavadne sestave zloženk – zloženke so navadno sestavljene iz samostalnika in pridevnika, v našem primeru pa je zloženka sestavljena iz nepridevniškega prilastka oz. samostalniškega prilastka in samostalnika.

 

Kateri zapis torej uporabiti?

Če boste bio jogurt pisali skupaj ali narazen, je odvisno od pomena prilastka bio.

  • Če se bio nanaša na življenje, živo bitje, živo sploh, je upravičen zapis skupaj – zloženka biojogurt.
  • Če pa se bio rabi v pomenu »pri katerem se uporabljajo samo naravni in naravi prijazni postopki in materiali«, je upravičen zapis skupaj (zloženka) ali narazen (besedna zveza – biojogurt ali bio jogurt).

Za lažjo predstavo poskusimo teorijo prenesti še na primer evro: evroposlanec, evrobankovec ali evro bankovec.

  • Če besedo zapišemo kot zloženko (skupaj), evro v tem primeru pomeni »nanašajoč se na Evropsko unijo«, zato zapišemo evroposlanec in evrobankovec.
  • Če pa evro pomeni  »nanašajoč se na evro«, je upravičen zapis skupaj (zloženka) ali narazen (besedna zveza) – evrobankovec ali evro bankovec.

Pomene posameznih besed iščemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

 

 

Huh, končno ga je konec!

Priznamo, da je bilo branje tega članka nekoliko bolj zahtevno. Zapis besed/besednih zvez s sestavino bio, eko, orto, alter … skupaj ali narazen je torej odvisen od pomena, ki ga želite izraziti. Še dobro, kajne? wink

Podobni članki

11. November 2016
'Moram' in 'morem' – kakšna je razlika?
Slovnica
2 MIN
109
pogled
Spet je vikend. Iz sosednjega stanovanje se zaslišijo besede: → »Srček, pomiti moreš posodo, jaz bi mogla k Anki!« → »Pikica, ne m...
29. Maj 2015
Leemetina mobilna spletna stran
Prevajanje
MIN
13
pogled
Kadar glasilo in druge vsebine na naši novi spletni strani odprete z mobilnim telefonom ali tablico, se odpre naša posebna mobilna...