x

2
27
Slovnica / 03. November 2017

Interesne govorice

 • »Stari, a maš spimpan avto?«

 • »A misliš tega na Prešercu? Ne, ti si čist zblojen!«

 • »Ja, tega. Se mi mudi, ajde. Te pokličem na mobilca.«

Veste, kako imenujemo krepko obarvane besede v zgornjem dialogu? Gre za slengizme, ki jih uvrščamo med interesne govorice.

Interesne govorice so različica jezika s posebnim besediščem in izraznimi načini, oblikujejo pa se znotraj posameznih ožjih družbenih skupin, kakršna so na primer poklicna ali druga dejavnostna združenja ter skupine ljudi iste generacije.

Tako jezik ljudi istega poklica imenujemo žargon, jezik ljudi iste starostne skupine je sleng, jezik skrivnih skupin pa se imenuje argo. Prav zaradi teh drug drugega včasih sploh ne razumemo, pa čeprav vsi govorimo slovensko, medtem ko se pripadniki skupine razumejo odlično.

Danes si bomo pogledali vsako od podskupin in številne zanimive primere. Če ste kadar koli hoteli komentirati naš članek, pa ste si tik pred objavo premislili, je danes več kot popoln trenutek, da to storite. V eni od kategorij se boste zagotovo našli. smiley

Interesne govorice – sleng

Sleng je govorica ljudi iste generacije, navadno pa jo neka starostna skupina razvije v svojih mladostniških letih in tako ima vsaka generacija svoj sleng.

Za sleng je značilna nenavadnost izražanja, s katero se govorci upirajo avtoriteti in podirajo tabuje.

Pogosta je uporaba prevzetih besed, dandanes zlasti iz angleščine, v preteklosti pa iz nemščine in srbohrvaščine. Lastnost slengovske govorice je tudi močno poudarjanje čustev in čustvenih stanj.

Sleng se od vseh interesnih govoric najhitreje spreminja, in sicer glede na to, kar je trenutno aktualno.

Primeri slengovskih izrazov:

 • spimpati → urediti, prenoviti, polepšati
 • čupati → trgati, puliti
 • zblojen → zmeden in zadet
 • trandža → transvestit
 • afračn → zadirčen, nesramen
 • bolonc → bolonjski študij
 • alkič → alkoholik, alkoholna pijača
 • kao → kot da
 • ajde → poziv k premiku, pozdrav

Interesne govorice – žargon

Žargon je govorica ljudi istega poklica oz. stroke. Žargonski izrazi so neuradni strokovni izrazi neke stroke in so ljudem drugih strok težko razumljivi, njihova prednost pred formalno strokovno terminologijo pa je v tem, da so za delovne razmere bolj praktični. Tako poznamo žargon gasilcev, rudarjev, kirurgov, avtomehanikov, profesorjev itd.
V slovenskem prostoru je dobro poznan in raziskan žargon zagorskih rudarjev, ki premore celo svoj slovarček, precej poznani pa so nam tudi žargonski izrazi profesorjev in kirurgov.

Rudarski žargon

 • furet → nakopani premog
 • hangertkolm → najbolj kvaliteten del premoga
 • knepar → majhna količina eksploziva
 • marko → stroj za navijanje verige
 • upava → prečni odkop v jami

Profesorski žargon

 • šus, cvek, kol, špon → nezadostna ocena
 • zakoličiti, šutniti, kecniti → pisati nezadostno oceno
 • pasti, cepniti, rukniti, pogrniti, zglajzniti → ne opraviti izpita
 • plonkati → goljufati pri preizkusu znanja
 • plonkec → listek z učno snovjo, namenjen goljufanju pri preizkusu znanja
 • piflati → zavzeto se učiti, učiti se na pamet
 • piflar → zelo zavzet učenec, kdor se uči snov na pamet brez razumevanja
 • špricati → izostati od pouka
 • kontrolka → preizkus znanja
 • prfoks → profesor

Kirurški žargon

 • vsi oprani → izraz, ki pomeni, da je vse osebje v operacijski sobi v sterilnih oblačilih in pripravljeno na začetek operacije
 • hemangiom → žilna malformacija
 • EMG (elektromiografija) → elektrodiagnostične preiskave perifernega živčevja

Interesne govorice – argo

Argo je jezik skrivnih združb, ki so razvile poseben način izražanja, da jih širša javnost ne bi razumela.

Gre za jezik marginalnih skupin, kot so kriminalci, tatovi, prostitutke, berači. Med vsemi interesnimi govoricami je argo najslabše raziskan in poznan, kar pa je glede na njegovo vlogo in pomen pravzaprav razumljivo.

Vas zanima, kako vam gre njegovo razumevanje? smiley

 • Ti lobov kumerč, nihto na stenijlongov te, scer zna grilc z bincgarjeprvolhat in te unemat. → Ti slab človek, nikar ne stoj dolgo tu, sicer bi znal birič z vojaki priti in te odpeljati.
 • Kdo te je v to šrencencoprtanov? → Kdo te je v ječo pripeljal?
 • Kaj's pa lobovgaumohov? → Kaj slabega si naredil?
 • Jest tega po rufajn še nihto na knajsam. → Jaz tega po imenu še ne poznam.
 • Če si kaj unemov, al kej drujgalobovgaumohov, hibej per frogajn, da se nihto ne zašmalaš. → Če si kradel ali kaj drugega hudega storil, pazi pri izpraševanju, da se ne zagovoriš.
 • A, nihto se na bojej, na bom pregrandovšmal. → A ne boj se, jaz ne bom preveč povedal.

V to skupino uvrščamo sicer tudi razne jezikovne igre, kot sta na primer:

papagajščina (za vsak samoglasnik postavimo še -p in isti samoglasnik, npr. paprika papapripikapa) in

→ latovščina (pred vsak zlog besede postavimo -la, npr. danes ladalanes).

Kratka naloga

Za konec pa smo vam pripravili še kratko nalogo.

Poskusite ugotoviti pomen kakšne od naštetih besed.

 • Žventola,
 • opaliti,
 • šnofenkrof,
 • nanule,
 • pegola,
 • fullhouse.

Obstajajo tudi v vašem poklicu kakšni zanimivi žargonski izrazi, ki bi jih lahko delili z nami? smiley

Odgovori: klofuta, ožgati ali udariti, srčkana oseba, lesene cokle, nesreča ali smola, set treh in dveh enakih kart pri pokru 

Podobni članki

03. December 2020
priča, sklanjanje, spol, priče so bile, priče so bila, vodja, vodje, dekle je bilo, dekle je bila
Slovnica
3 MIN
56
pogled
  Samostalniki, ki nam pri tvorjenju povedi predstavljajo veliko težav, so tudi tisti, katerih slovnični spol se ne ujema z narav...
22. Marec 2019
Predlogi
Slovenski pravopis
3 MIN
70
pogled
Slovnica je ena taka zvita gospodična. Že se naučimo, da je s predlogom NA vedno povezan predlog S/Z in s predlogom V predlog IZ,...