Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

2
66
Slovnica / 29. Marec 2019

Dobrodošli v Sloveniji ali Slovenijo?

Kako bi pozdravili tujca v Sloveniji?

 • Dobrodošel v Slovenijo!
 • Dobrodošel v Sloveniji!

Če se takšnemu pozdravu še nekako uspete izogniti, pa se v podobni zagati lahko znajdete, ko ga prvič povabite v svojo hišo (dobrodošel v moj/-em dom/-u) ali vinsko klet (dobrodošel v mojo/-i vinsko/-i klet/-i). Prav se vam morda sliši oboje in zagotovo oboje zasledite v vsakodnevni komunikaciji. A katera možnost je pravilna? smiley

Dobrodošli – kam ali kje?

V zadnjem času se beseda dobrodošel pogosto uporablja v vezavi s tožilnikom namesto z mestnikom. Tako zasledimo:

 • Dobrodošli v Celje!          
 • Dobrodošli v Ljubljano!
 • Dobrodošli v gledališče!
 • Dobrodošli na spletno stran!
 • Dobrodošli v Slovenijo!

Namesto:

 • Dobrodošli v Celju!
 • Dobrodošli v Ljubljani!
 • Dobrodošli v gledališču!
 • Dobrodošli na spletni strani!
 • Dobrodošli v džungli!
 • Dobrodošli v Sloveniji!

Zakaj prihaja do dvojne rabe?

Razlogov za to nejasnost oziroma napačno rabo je več.

Eden je morda ta, da smo besedo dobrodošli v 19. stoletju prevzeli iz hrvaške zveze prislova in deležnika dobro došao, v množini dobro došli. Pri naši rabi se tako še vedno čuti vpliv srbsko-hrvaškega jezikovnega sistema:

 • Plenković je došao u Sloveniju. (Plenković je prišel v Slovenijo) → Dobrodošel v Slovenijo.

Drug razlog je najbrž ta, da gre v obeh besednih zvezah za prislovno določilo kraja, a z različnima vprašalnicama:

 •  Dobrodošli v Sloveniji → kje?
 •  Dobrodošli v Slovenijo → kam?

Oblika s tožilnikom se žal vse prevečkrat uporablja tudi v medijih (dobrodošli v klub največjih ugodnosti ipd.), čeprav je napačna.

 

Z besedo dobrodošli je torej treba uporabiti peti sklon oz. mestnik:
Dobrodošli v klubu največjih ugodnosti / Dobrodošli v Sloveniji / Dobrodošli v Celju

Podobni članki

24. Julij 2020
Zanimivosti
3 MIN
51
pogled
  Zagotovo je eno od področij, ki je skupno tako jezikoslovcem kot naravoslovcem, prevajanje strokovnih besedil – naravoslovec za...
15. Januar 2015
Prevajanje
MIN
2
pogled
Danes na sporedu ni tortica, ampak nekaj, česar zagotovo ne bi pričakovali od strokovnjakov za tuje jezike: slovnica! :) Za spre...