Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Dobrodošli v Sloveniji ali Slovenijo
2
98
Slovnica / 29. Marec 2019

Dobrodošli v Sloveniji ali Slovenijo?

Kako bi pozdravili tujca v Sloveniji?

 • Dobrodošel v Slovenijo!
 • Dobrodošel v Sloveniji!

Če se takšnemu pozdravu še nekako uspete izogniti, pa se v podobni zagati lahko znajdete, ko ga prvič povabite v svojo hišo (dobrodošel v moj/-em dom/-u) ali vinsko klet (dobrodošel v mojo/-i vinsko/-i klet/-i). Prav se vam morda sliši oboje in zagotovo oboje zasledite v vsakodnevni komunikaciji. A katera možnost je pravilna? smiley

Dobrodošli – kam ali kje?

V zadnjem času se beseda dobrodošel pogosto uporablja v vezavi s tožilnikom namesto z mestnikom. Tako zasledimo:

 • Dobrodošli v Celje!          
 • Dobrodošli v Ljubljano!
 • Dobrodošli v gledališče!
 • Dobrodošli na spletno stran!
 • Dobrodošli v Slovenijo!

Namesto:

 • Dobrodošli v Celju!
 • Dobrodošli v Ljubljani!
 • Dobrodošli v gledališču!
 • Dobrodošli na spletni strani!
 • Dobrodošli v džungli!
 • Dobrodošli v Sloveniji!

Zakaj prihaja do dvojne rabe?

Razlogov za to nejasnost oziroma napačno rabo je več.

Eden je morda ta, da smo besedo dobrodošli v 19. stoletju prevzeli iz hrvaške zveze prislova in deležnika dobro došao, v množini dobro došli. Pri naši rabi se tako še vedno čuti vpliv srbsko-hrvaškega jezikovnega sistema:

 • Plenković je došao u Sloveniju. (Plenković je prišel v Slovenijo) → Dobrodošel v Slovenijo.

Drug razlog je najbrž ta, da gre v obeh besednih zvezah za prislovno določilo kraja, a z različnima vprašalnicama:

 •  Dobrodošli v Sloveniji → kje?
 •  Dobrodošli v Slovenijo → kam?

Oblika s tožilnikom se žal vse prevečkrat uporablja tudi v medijih (dobrodošli v klub največjih ugodnosti ipd.), čeprav je napačna.

 

Z besedo dobrodošli je torej treba uporabiti peti sklon oz. mestnik:
Dobrodošli v klubu največjih ugodnosti / Dobrodošli v Sloveniji / Dobrodošli v Celju

Podobni članki

05. Avgust 2016
(Ne)določne oblike pridevnikov – po pravilih ali posluhu?
Slovnica
2 MIN
101
pogled
Ustrezna raba določnih in nedoločnih oblik pridevnikov oz. (ne)poznavanje razlike med njimi je nekaj, s čimer imajo številni težav...
28. Marec 2018
Zanimivosti
3 MIN
22
pogled
Prevajanje spletnih strani Spletna stran (ang. web page) oziroma natančneje spletno mesto (ang. web site) je danes glavni komunika...