Brezplačen

Hitri izračun cene

x

72
Slovenski pravopis / 18. Julij 2012

Predlogi, predlogi ...

S/z, h/k, na/v ter s/z/iz ... pa še bi se našlo nekaj primerov, ki nam povzročajo preglavice. Če nismo prepričani, kateri predlog je treba uporabiti, poglejmo v Slovenski pravopis: pravila so jasna, moramo si jih le zapomniti. Največkrat pa tudi tega ni treba - pravilno rabo predlogov narekuje že sama izgovarjava.

Kdaj torej uporabljamo katere od naštetih predlogov?
 

S/Z

PRAVILO: Predlog s uporabljamo pred nezvenečimi nezvočniki, predlog z pa pred zvenečimi nezvočniki, zvočniki in samoglasniki.

Če poenostavimo: predlog s stoji pred besedami, ki se začnejo na črke p, t, k, s, f, h, c, š (Se spomnite osnovnošolske povedi Ta SuHi ŠKaFeC PuŠČa?), v vseh drugih primerih stoji pred besedo predlog z.

Poskusite predlog in besedo, na katero se ta nanaša, izgovoriti skupaj, kot eno besedo (kar je, mimogrede, tudi pravilno). Kaj je lažje: »zpinceto« ali »spinceto«, »ztovorom« ali »stovorom«? Pravilen predlog je tisti, ki se lažje izgovori, torej v obeh omenjenih primerih predlog s - s pinceto, s tovorom.
 

H/K

PRAVILO: Predlog h se uporablja samo pred besedami, ki se začenjajo na črki g in k (kg kot kilogram), v vseh drugih primerih je pravilen predlog k. Torej: grem h konju in h gozdu, ampak k stricu, k otroku itd.

Tudi tu nam pravilo narekuje že sama izgovarjava: le poskusite izgovoriti »kkonju« ali »kgozdu«!
 

V/NA ter IZ/S/Z

V tem primeru pa je zadeva nekoliko bolj zapletena, saj pravila pravzaprav ni. Navadno prevladuje prostorska logika oziroma geografska lastnost kraja: gremo na goro, na otok, v dolino, na hrib, v državo ... Če govorimo o ustanovah, je navadno tako: »gremo na pošto«, »hodimo na fakulteto«, ko imamo v mislih ustanovo, in »stopimo v pošto«, »stopimo v fakulteto«, ko imamo v mislih zgradbo.

Kljub temu pa se zaplete pri določenih zemljepisnih imenih. Se odpeljemo na Ptuj ali v Ptuj, na Vrhniko ali v Vrhniko ...? O pravilni rabi v teh primerih odloča navada prebivalcev, torej če Jeseničani pravijo, da so na Jesenicah in ne v Jesenicah, jim ne gre oporekati. ;)

Vendar ko enkrat razjasnimo uporabo predlogov v in na, ne sme biti več nikakršne dileme pri uporabi predlogov iz in s/z: v Ljubljani - iz Ljubljane, na Havajih - s Havajev, na Brodu - z Broda ... Para sta:
v - iz
na - s/z.

Podobni članki

11. Junij 2015
Jezikovne dileme
MIN
37
pogled
Velikost ni merilo. Ali pač? Čeprav mnogi pravijo, da je naša domovina majhna, je naš materni jezik med slovanskimi najbolj razčle...
30. Oktober 2015
Pravilni zapis ure v slovenščini
Slovenski pravopis
MIN
89
pogled
Ne bi bilo nerodno, če bi nekomu poslali vabilo, ta pa bi namesto bistva najprej opazil moteč nepravilen zapis časa? Prav tako ni...