x

Območje ali področje?
2
21
Slovenski pravopis / 31. Marec 2017

Območje ali področje?

Prepričani smo, da ste se že znašli v situaciji, ko niste vedeli, ali morate uporabiti besedo območje ali področje. Če ste kdaj pokukali v katerega izmed normativnih priročnikov, ste nato morda še obupano ugotovili, da sta obe besedi slovnično pravilni in da se poleg tega njun pomen pogosto prekriva. Zakaj potem vendarle ni vseeno, kdaj uporabimo kateri izraz?

Območje ali področje v jezikovnih priročnikih

Kadar niste prepričani, katero besedo uporabiti, se za razlago in primere lahko obrnete na jezikovne priročnike.

SSKJ

Če besedi območje in področje poiščemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ugotovimo, da sta obe besedi slovnično pravilni in poleg tega še pojmovani precej podobno.

Ker je še posebej veliko nedoslednosti pri rabi omenjenih besed z geografskim pomenom, se bomo v nadaljevanju osredotočili predvsem na ta del.

Poglejmo najprej opredelitev iz omenjenega priročnika.

 • Območje

 1. Ozemlje z določenimi značilnostmi: alpsko območje

 2. Prostor, v katerem ima kaj svojo moč, vpliv: merilno območje instrumenta

 3. Dejavnost, kjer kdo opravlja svoje delo; področje: raziskave s psihološkega območja

 • Področje 

1. Ozemlje z določenimi značilnostmi: alpsko področje Slovenije

2. Prostor, v katerem ima kaj svojo moč, vpliv; območje: področje sevanja

3. Celota pojavov, stvari, na katero se nanaša, človekovo delovanje, ustvarjalnost: opredeliti področje znanosti

4. Omejen del telesne površine, določen po organu, delu telesa ali kaki drugi  značilnosti: ledveno področje

Kot vidimo, sta prva pomena obeh besed povsem enaka, gre za ozemlje. Tudi drug pomen je enak, besedi označujeta nek prostor. Tretji pomen se pri obeh nanaša na človekovo dejavnost, beseda področje pa ima še četrti pomen, označuje telesno površino.

SSKJ2

V novejši različici pa lahko že najdemo drugačno zaporedje pomenov.

 • Območje

1. Ozemlje z določenimi značilnostmi

 • Področje

1. Celota pojavov, stvari, na katero se nanaša ...

Pravopis

 • Območje

Vsi primeri iz Pravopisa pri geslu »območje« usmerjajo predvsem na geografski pomen (npr. območje zdravstvene postaje).

 • Področje

Prav obratno pa se zgodi pri geslu področje. Pravopis namreč usmerja k izrazom, ki niso povezani z geografskim pomenom, kadar pa gre za geografski pomen, usmerja k rabi besede območje (ali ustrezni zamenjavi, npr. na območju Alp → v Alpah).

Jezikovni korpusi

Ko smo preverili že vse priročnike, vendar še vseeno nismo prepričani, katero besedo kdaj uporabiti, je smiselno preveriti, kakšna in kako pogosta je današnja raba obeh besed v jezikovnih korpusih.

Jezikovni korpusi so sicer zbirke besedil v elektronski obliki, ki nam povedo, kaj je jezikovni standard, kaj se uporablja in v katerem kontekstu.

Pozor:

Pri pregledovanju primerov bodite pozorni, za kakšno vrsto besedila gre, koliko je besedilo približno staro (razlika je namreč, ali berete primer iz stavka iz Cankarjevega romana ali novejšega časopisnega članka) in komu je namenjeno.

Območje ali področje in korpusa Nova beseda in Gigafida

Če besedi območje in področje preverimo v korpusih Nova beseda in Gigafida, ugotovimo, da se beseda območje pretežno uporablja v geografske namene. Tako imamo:

 • območje Alp, naseljeno območje, območje ob Donavi itd.

Beseda področje pa najpogosteje pokriva razne človekove dejavnosti:

 • organizacijsko področje, osebno področje, delovno področje, področje biologije itd.

Trenutna raba torej kaže, da je treba izraza med seboj ločevati.

Pazljivo torej pri primerih:

Štajerska je vinorodno območje. → PRAVILNO

Štajerska je vinorodno področje. → NAROBE

Kemija ni njegovo področje. → PRAVILNO

Kemija ni njegovo območje. → NAROBE

Kviz – območje ali področje?

Za vas smo pripravili krajši kviz, da preverimo vaše razumevanje obeh besed. Menite, da boste pravilno odgovorili na vseh 5 vprašanj? smiley

 1. Pišem seminarsko s področja/iz območja turizma.
 2. Območje/področje genetike je za nas popolnoma novo.
 3. Znaki so enaki za celotno področje/območje države.
 4. Arabci, ki naseljujejo to področje/območje, slovijo po svoji vljudnosti.
 5. Za tako ozko območje/področje, kot je upravljanje dokumentov, imamo veliko rešitev.
Pravilne odgovore vam zaupamo v ponedeljek pod člankom. wink

Podobni članki

11. Januar 2019
vse leto, vso leto, vse ali vso leto
Slovnica
2 MIN
197
pogled
Se že vso leto veselite prihoda pomladi? Ali pa vam kidanje snega na dovozu pokvari vse jutro? V zgornjih primerih smo se malce po...
11. Januar 2013
Slovenski pravopis
MIN
216
pogled
O pisanju skupaj ali narazen smo že pisali, tokrat pa bomo nekoliko podrobneje obravnavali zapisovanje števnikov.   Pravzapr...