x

22
Slovenski pravopis / 01. Februar 2013

Dave ... Dava ali Davea?

Sklanjanje tujih imen nam nemalokrat povzroča sive lase. Razlike nastajajo med zapisom in izgovorom (primer: Valois - Valoisa [valwaja]), poleg tega pa prihaja tudi do odstopanj v jezikovni praksi. Tako lahko ponekod zasledimo Mike - Mikea, drugje pa Mike - Mika.

Leemeta nagrajuje znanje slovenščine!


Tokratni jezikovni blog je še posebno zanimiv. Nagrajujemo namreč znanje slovenskega jezika. Naloga ni težka, v pomoč pa vam je tudi naš jezikovni blog.

Prvi trije, ki boste pravilno odgovorili na spodnje vprašanje in odgovor zapisali v komentar, prejmete darilca prevajalske agencije Leemeta. Pa srečno!

Upamo, da vam bodo pri podobnih dilemah v pomoč naslednja pravila in primeri:

  • imena tipa Dave, Mike, Gabe, Baptiste, Wilde

Ker nemi e ne vpliva na izgovarjavo zadnjega soglasnika, pri sklanjanju izpade, torej Dave, Dava, Davu, Dava, pri Davu, z Davom.
 

  • imena tipa George, Horace, Assange

Ker nemi e vpliva na izgovor zadnjega soglasnika (varuje izgovor črk, ki stojijo pred njim, za glasove č, ž, š, dž in s), se pri zapisu ohrani, torej George, Georgea, Georgeu, Georgea, pri Georgeu, z Georgeem.
 

  • imena tipa Jacques, James, Holmes

Ker nememu e sledi še soglasnik, se osnova teh imen ne krajša in e se pri sklanjanju ohrani: James, Jamesa, Jamesu, Jamesa, pri Jamesu, z Jamesom.
 

  • imena, ki se končajo na -y

Če se končni -y pri teh imenih izgovarja kot i, se pri sklanjanju vrine -j-: Sidney, Sidneyja, Sidneyju, Sidney, pri Sidneyju, s Sidneyjem. Če se -y izgovarja kot j, pa dodatnega -j- ni: Headway, Headwaya, Headwayu, Headway, pri Headwayu, s Headwayem.
 

  • imena tipa Larson, Andersen, Ibsen, Washington

V teh primerih sta o in e obstojna, zato ju ohranimo tudi pri sklanjanju: Ibsen, Ibsena, Ibsenu, Ibsena, pri Ibsenu, z Ibsenom.
 

  • imena tipa Webster, Hegel, Luter, Russell

Polglasniški e v teh primerih pri sklanjanju odpade: Luter, Lutra, Lutru, Lutra, pri Lutru, z Lutrom.


Če ste v dilemi, vam svetujemo, da poskušate odgovor najti v Slovenskem pravopisu ali v katerem od korpusov slovenskega jezika. V pomoč vam bo morda tudi spletni pregibnik Amebis Besana, seveda pa se lahko vedno obrnete na prevajalsko agencijo Leemeta. :)

Podobni članki

30. September 2015
Mednarodni dan prevajalcev in prvi prevod Biblije
Prevajanje
MIN
23
pogled
30. september je mednarodni dan prevajalcev. Zakaj prav ta dan? Ker je nanj leta 420 umrl Sofronij Evzebij Hieronim, ki je svoj pe...
06. Julij 2018
Zanimivosti
2 MIN
48
pogled
Istanbul, Konstantinopel, Carigrad, Bizanc – mesto, ki je zamenjalo več imen kot Trump lasulj.  Ker gre dejansko za eno in isto tu...