Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

5
Jezikovne dileme / 31. Julij 2012

Težave s pravopisom ali tiskarski škrat?

Ali ste tudi sami kdaj pri zapisu povsem vsakdanjih in pogosto uporabljenih besed v zadregi? Najpreprosteje se morebitnim dilemam izognete tako, da pravilen zapis besede preverite v zadnji različici Slovenskega pravopisa. Da pa vam nekoliko olajšamo delo, spodaj navajamo nekaj najpogostejših napak pri pisanju.

 

Napačno zapisane besede

Najpogostejši primeri napačnega zapisa besed vključujejo:


Manjkajoče črke:
Napačno Pravilno
nadaljni nadaljnji
življenski življenjski
domišlija domišljija

Nepravilne črke:
Napačno Pravilno
vnešen vnesen
upliv vpliv
povdariti poudariti

Odvečne črke:
Napačno Pravilno
zaželjen zaželen
sumnjičav sumničav
knjižnjica knjižnica

 

Okvir ... okvirja ali okvira?

Preglavice pa nam pogosto povzroča tudi zapis besede okvir, saj jo je mogoče sklanjati na dva načina, pri čemer uporabo ustrezne sklanjatve določa njen pomen.

Maja je v okvirju, ki ga je izdelala v okviru tehničnega pouka in ga podarila mami, videla svojo sliko.

V prvem primeru beseda okvir označuje predmet, zato se sklanja s črko j, medtem ko v drugem primeru označuje pojem in se sklanja brez nje.

 

Črka j pri sklanjanju tujih lastnih imen

Črka j je pomembna tudi pri zapisu oz. sklanjanju tujih lastnih imen. Besede, ki se končajo na črko -y, se glede na to, ali se ta izgovori kot i ali j, sklanjajo s črko -j oz. brez nje, npr. Broadway/-a ali Sydney/-ja.

Podobni članki

19. Marec 2012
Prevajanje
MIN
2
pogled
Pri podjetju TextTrust so na vzorcu 13 milijonov spletnih strani poiskali najpogostejše napake pri črkovanju besed. Rezulta...
06. Oktober 2017
Prevajanje
2 MIN
1
pogled
Cilj prevajanja je besedilo v izvirnem jeziku prenesti v ciljnega in pri tem ohraniti sporočilo, namen, tudi ton, včasih celo slog...