x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Mobilna aplikacija

DIGITAL DETOX
podjetja Urbandroid

Študija primera

PREBERITE VEČ

Naš cilj je:

da s prevodom mobilne aplikacije, ki nam ga zaupate, nimate nobenega dela več. V ta namen smo sestavili specializirano ekipo prevajalcev, lektorjev, grafikov in tehničnega osebja.

PONUDBA V 30 MINUTAH

Prevodi mobilnih aplikacij so ena izmed Leemetinih sedmih specializacij. V sklopu Prevodov na ključ®, po katerih nas poznajo naši naročniki, smo storitev še nadgradili.

Kako smo to storili, lahko izveste v študiji primera za prevod mobilne aplikacije Digital Detox iz angleščine v slovenščino za podjetje Urbandroid.

PROJEKT:

Prevod mobilne aplikacije

Podjetje:

URBANDROID TEAM,
ČEŠKA,
VEČ KOT 50 ZAPOSLENIH

Panoga:

IT

Jezikovna kombinacija:

IZ ANGLEŠČINE V SLOVENŠČINO

IZZIV#1

Nestandarden format in okolje

IZZIV#2

Zagotovitev visoke kakovosti prevoda

IZZIV#3

Zahteva po rednem posodabljanju aplikacije

IZZIV #1

NESTANDARDEN FORMAT IN OKOLJE

Tehnični izziv, ki so ga predstavljala besedila v nestandardnem formatu in okolju. Besedila so shranjena na spletnem strežniku naročnika v zapisu Google Docs Spreadsheets. Poleg izvirnika v angleščini vsebujejo tudi preostalih 30 jezikov. Vsak jezik je v svojem stolpcu. Besedilo smo iz angleščine prevajali v slovenščino. Ker za prevajanje uporabljamo specializirano prevajalsko opremo, s katero poskrbimo za višjo kakovost prevoda, smo morali besedila iz strežnika naročnika spraviti v naš program, kjer smo jih lahko prevedli.

REŠITEV

Notranja ekipa za tehnično podporo in specializirana programska oprema.

Da se ne bi zamudili s prenašanjem in ponovnim vstavljanjem besedil v datoteko in bili kar najbolj učinkoviti pri svojem delu, smo dokument prenesli v celoti, nato pa ga v prevajalsko orodje uvozili s pomočjo filtrov, s katerimi smo dosegli, da se za prevod uvozi zgolj angleščina, prevod pa samostojno vnaša v pravilni stolpec, namenjen slovenščini. Ko smo dokument izvozili, smo dobili skupni dokument z že pravilno vstavljeno slovenščino, ki smo ga nato naložili na naročnikov strežnik. Prevod je bil tako nemudoma na voljo aplikaciji za prikaz v lokalnem jeziku.za grafično oblikovanje je s pomočjo specializirane programske opreme Abbyy pretvorila slike, grafe in tabele tako, da jih je bilo mogoče prevajati/urejati in so ustrezali videzu izvirnega dokumenta.

IZZIV #2

ZAGOTOVITEV VISOKE KAKOVOSTI PREVODA

Prevod je moral biti natančen in razumljiv. Vključuje veliko posebnih strokovnih izrazov, od tehničnega izrazoslovja do izrazov, specifičnih prav za vsebino te aplikacije. Besedilo vsebuje tudi tage oz. programsko kodo (sklice), ki jo je bilo treba med prevajanjem ohraniti in sicer na pravilnih mestih, v pravilnem vrstnem redu besed in pravilnem kontekstu glede na ostalo besedilo.

REŠITEV

Namenska ekipa prevajalcev, lektorjev in zunanjih
finančnih strokovnjakov.

Izziva smo se lotili s pomočjo programske opreme in visoko tehnično izobraženih prevajalcev, specializiranih za področje IT, še posebej mobilnih aplikacij. Naši prevajalci morajo slediti strogim smernicam, po katerih pripravljamo tovrstne prevode, prevajalsko ekipo za projekt pa izberemo glede na specifike projekta in izkušnje jezikoslovcev. Poleg prevoda in lekture maternega govorca smo pri projektu izvedli tudi branžno specifičen QA, s katerim smo poskrbeli, da ni prišlo do napak pri programski kodi. Posebej smo se posvetili tudi besedotvorju, da smo ustrezno lokalizirali specifično izrazoslovje v aplikaciji in tako aplikacijo približali lokalni ciljni skupini. Pri delu na projektu smo bili zavezani slediti strogim standardom kakovosti ISO 17100 in ISO 9001.

IZZIV #3

ZAHTEVA PO REDNEM POSODABLJANJU APLIKACIJE

Redno posodabljanje besedila z novimi prevodi. Aplikacija se razvija, zato naročnik besedilo periodično dodaja v aplikacijo. Ker se aplikacija prevaja v 30 jezikov, je bilo za naročnika zelo zamudno, da je moral za vsak nov dodani string/niz kontaktirati izvajalce in jih zaprositi za prevod novih besedil.

REŠITEV

Neposredna povezava stežnikov z bazo/repository prevodov in avtomazirana obvestila o novih nizih za prevod.

Našo programsko opremo smo tako prek naše vmesniške strežniške rešitve povezali neposredno z bazo/repository prevodov. Ko naročnik doda nova besedila v izvirniku, smo samodejno obveščeni o novih nizih za prevod, naša specializirana programska oprema pa samodejno pripravi besedila za prevod, kar da vodji projektov možnost, da zažene projekt in sestavi ekipo jezikoslovcev - prevajalci, lektorji, QA-jevci. Po končanju prevoda naš vtičnik prevode samodejno naloži na strežnik naročnika, da so ti takoj na voljo za prikaz v aplikaciji.

Učinki: 

Mobilna aplikacija Digital Detox je pred prevodom imela le nakaj sto uporabnikov. Vstop na slovenski trg je predstavljal del strategije širitve in rasti prenosov aplikacije.

Zahteve naročnika pri tem projektu so bile zelo velike: prevod specifičnih izrazov je moral biti brezhibno dober in ustrezen specifični vsebini same aplikacije, hkrati pa je izvedba morala omogočati tudi tehnično prilagodljivost v primeru nadgradenj in posodobitev aplikacije.

Oboje smo izvedli v predvidenem roku, s tehnično podporo pa pridobili tudi avtomatirizan prenos novih besedil za čim hitrejšo izvedbo prevodov ob novih posodobitev. Z našo pomočjo je aplikacija pridobila velik delež novih uporabnikov, število prenosov mobilne aplikacije Digital Detox pa se je vidno povečalo tudi v Sloveniji.

Petr Nálevka, Urbandroid

Leemeta je izpolnila vsa naša pričakovanja. Za aplikacijo Digital Detox so prevode izvedli profesionalno in hitro. Njihova odzivnost je presenetljiva.

Prevod in tehnično izvedbo so za nas pripravili tako, kot smo si želeli. Danes ob vseh nadgradnjah aplikacije zelo hitro prejmemo že nove prevode, ne da bi nova besedila in popravke ročno pošiljali v prevajanje. Resnično Prevodi na ključ® v pravem pomenu besede.

Projekt so uspešno izpeljali:

c
link

Tjaša Kresnik

Projektna vodja

link

Andrej Salobir

Glavni prevajalec

 
link

Martina Korez

Vodja poslovnih procesov

 
link

Boštjan Kotnik

Tehnična podpora
in razvoj programa

Druga podjetja, ki so nam zaupala
prevode mobilnih aplikacij ali spletnih strani:

3M East AG, Allianz Slovenija, Chipolo, LXNAV, Zottel Trade, Genis, Fiedler, Filli Stahl, Comtron, AstraZeneca, AV Studio, BASF Slovenija, Baxalta, Baxter, Calcit, Cargo-partner, Ceratizit, CooperVision, EKWB, Coca-Cola HBC Slovenija, GreyOrange, Astellas Pharma, Jelovica Hiše, Merck Sharp & Dohme, Optiweb, Mitol, Puklavec Family Wines, Red Orbit, Riko Ribnica, Moja zaposlitev, Mercury International, DHL Ekspres, Europark in mnogi drugi.

Brezplačen

Hitri izračun cene

01
NAZAJ
02
03
PREVOD IZ JEZIKA
Prosimo, izberite izvirni jezik
PREVOD V JEZIK
Prosimo, izberite ciljni jezik
Naprej

LEEMETINA
GARANCIJA

Če s prevodom niste zadovoljni, ne plačate
nič. Zero. Nada. Več o naši 100-% garanciji.

1
STROKOVNA
IZVEDBA
2
ČASOVNA
USKLAJENOST
3
CELOVITA
REŠITEV