Brezplačen

Hitri izračun cene

x

malinina torta, malinova torta, slovenščina
3
56
Zanimivosti / 02. Julij 2021

Malinina ali malinova torta?

Kaj skupnega imajo paprika, makadamija in malina? To so plodovi, ki so bili navdih za nov Leemetin članek, saj jih povezuje podobna jezikovna zadrega: kako iz njih pravilno tvoriti svojilne pridevnike?

  • Si za zajtrk na kruh namažemo paprikin, paprikov ali paprični namaz?
  • Si naročite malinino ali malinovo limonado?
  • Ali za sijoče lase uporabljate makadamijevo ali makadamijino olje?
  • Ste za pripravo bezgovega soka uporabili citronko ali limonin/limonov sok?

 

Zakaj nam pridevniki povzročajo toliko težav

Pri normiranju jezika (v slovnicah in pravopisih) je jezikoslovje želelo vpeljati jasno razločevanje med obrazili.

Kako bi tvorili vrstne pridevnike iz samostalnikov: volk, bombaž in šipek?

Verjetno tako:

  • volčji (brlog),
  • bombažni (prt) in
  • šipkov (čaj).

Pri tvorbi moško- in srednjespolskih vrstnih pridevnikov uporabljamo obrazila: -ji, -ni, -ov.

Težava se pojavi, ker lahko s temi tremi obrazili tvorimo tudi vrstne pridevnike samostalnikov ženskega spola: ovca → ovčji, mizamizni, lipa → lipov; sicer pa svojilne pridevnike iz samostalnikov ženskega spola tvorimo z obrazilom -in: mamamamin.

 

Makadamijevo ali makadamijino

Kako bi tvorili vrstni pridevnik iz samostalnika makadamija? Samostalnik makadamija spada v 2. žensko sklanjatev – tako kot samostalnik lipa (lipov). Skladno s tem bi lahko torej zapisali: makadamijevo olje, saj ta pridevnik izraža vrsto olja.

Vse od izida zadnjega normativnega priročnika (SP 2001) sta se pisna in govorjena slovenščina zelo spremenili. Pomensko razlikovanje med tvorjenkami izključno na podlagi obrazil je danes zelo zabrisano. To pomeni, da obrazilo -in prevzema funkcijo tako vrstnega kot svojilnega pridevnika.

 

Torej lahko tudi pridevnik makadamijin izraža vrstnost
in ne le svojine (makadamijin plod).

 

Malinina ali malinova limonada

Ko boste naslednjič obiskali gostinski lokal, bodite pozorni na tvorbo pridevnika (vrstnega ali svojilnega) iz samostalnika malina: malinina/malinova tortica, malinina/malinova limonada. Vrstni pridevnik iz samostalnika malina bi glede na pravopisna pravila tvorili z obrazilom -ov, torej malinov.

Vse pogosteje pa v rabi zasledimo pridevnik malinin, ki glede na priponsko obrazilo izraža svojino, torej tortica/limonada, ki pripada malini. Tudi v primeru malinin/malinov lahko ugotovimo, da v rabi ostro razlikovanje med obrazili in pripadajočimi pridevniki izginja.

 

Vsi jezikovni priročniki (zaenkrat) beležijo le pridevnik malinov,
zato za izražanje vrstnosti uporabljamo tega.

 

Paprikina ali paprikova solata

Čevapčičem in perutničkam se na pikniku prileže dobra solata, kajne? Kako bi pravilno poimenovali solato, ki je narejena iz paprike – paprikina (svojilni pridevnik) ali paprična (vrstni pridevnik) solata?

Zdaj že vemo, da bomo izbirali med obraziloma -in in -ov. Ko imamo opravka z zvezami, ki poimenujejo vrsto jedi, sta mogoči obe obrazili: paprikina solata in paprikova solata. Tudi v primeru tvorbe pridevnikov iz samostalnika paprika je v jezikovnih priročnikih zabeležen le pridevnik paprikov, strokovnjaki iz Jezikovne svetovalnice pa omenjajo tudi to zvezo z vrstnim pridevnikom: paprična omaka/solata.

Podobni članki

14. December 2018
Zanimivosti
3 MIN
26
pogled
V Evropi v času zimskega solsticija – ko so noči najdaljše v letu, dnevi pa kratki – zlasti v skandinavskih deželah poleg čarobnih...
01. Julij 2016
Pleonazmi ali zakaj nogometaši ne bodo nikoli prevajalci
Jezikovne dileme
2 MIN
27
pogled
Ste slišali za odraslega gospoda, ki je vedno in vsakič govoril, kako pa on res ne bo nikoli in nikdar živel v visokem nebotičniku...