Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

5
56
Zanimivosti / 11. Februar 2020

Kako in kdaj datum zapišemo z besedo?

 

Pravilnih načinov zapisovanja datuma v slovenščini je veliko. Če ste pozabili, kako v uradnih dopisih pravilno zapišemo datum, lahko spomin osvežite tukaj.

V današnjem blogu pa o tem, ali lahko datum (v celoti) zapišemo z besedo.

 

Zapisovanje datuma z besedo

Eden od načinov zapisovanja datuma z besedo v slovenščini je, da mesec zapišemo z besedo: 23. januar 2020.

Pri takšnem zapisu moramo biti pozorni na sklon imena meseca – zapišemo ga lahko v imenovalniku ali rodilniku.

 

Prva možnost

 • 23. januar 2020

Pri navedbah datuma, ki ni vezan na sobesedilo ali ne stoji ob predlogih, pri besednem zapisovanju uporabimo imenovalnik (prvi od šestih sklonov v slovenščini):

 • 23. januar 2020,
 • januar 2020,
 • 4.−24. januar 2020.

 

Druga možnost

 • dne 23. januarja 2020

Pri navedbah datuma, ki je skladenjsko vezan na sobesedilo in stoji ob predlogih, pri besednem zapisovanju uporabimo rodilniško ali drugo sklonsko obliko (rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik ali orodnik – odvisno od predloga ob datumu):

 • med 6. januarjem in 4. februarjem
 • v ponedeljek, 3. maja
 • Prijave sprejemamo do petka, 24. julija.
 • Odsoten bom od 13. oktobra do 4. novembra.

Če mesec zapišemo z besedo, ga lahko glede na sobesedilo (npr. podpisovanje v stolpcih) tudi okrajšamo:

 • jan., feb. ali febr., mar., apr., maj ali maja, jun., jul., avg., sep. ali sept., okt., nov., dec.

 

Uradne listine in zapis datuma

 • Sestavljeno v Mariboru, dne triindvajsetega januarja leta dva tisoč dvajset

Če želimo dokumentu (npr. sklepu ali sporazumu) dodati slavnostni pečat, datum v celoti zapišemo z besedo.

Zaradi nazornosti in jasnosti je v uradnih listinah in dokumentih pogostejši zapis s številkami. Zgoraj navedeni slavnostni način zapisovanja vsebuje:

 • z besedo zapisan števnik (triindvajsetega januarja, dva tisoč dvajset),
 • pridevnik s predlogom (sestavljeno v),
 • določnici dan in leto (dne, leta).

Zgoraj predstavljeni zapis lahko nekoliko »omilimo« tako, da bo primeren za rabo v uradnih dokumentih, vendar kljub temu ne bo spominjal na pismo s kraljevega dvora iz 18. stoletja. Tako iz zgoraj zapisanega datuma izpustimo podatek sestavljeno – ostane samo V Mariboru. Iz zapisa datuma lahko nedvomno izpustimo tudi določnici dan in leto – ostane samo z besedo zapisan števnik.

 

Pravilen zapis datuma z besedo je:
V Mariboru, triindvajsetega januarja dva tisoč dvajset

 

Zapis datuma na začetku povedi

V Leemetinem blogu o Zapisovanju števnikov z besedo smo zapisali, da je slogovno slabo, če na začetku povedi stoji števnik – tudi če je ta števnik del datuma. Ta napotek je del praktične stilistike, ne pravopisno pravilo, ki bi določalo, kaj je prav in kaj narobe. Dobro je, da pri pisanju upoštevamo tudi stilistiko, saj bo besedilo lažje berljivo in slogovno dovršeno. Da na začetku povedi ne bi stal števnik kot del datuma, lahko uporabimo več možnosti:

 • Dne 3. 12. 2020 bo …
 • Dne 3. decembra 2020 bo …
 • Tretjega decembra (mesec zapišemo v celoti z besedo) 2020 bo …
 • 3. decembra (manj formalna besedila) …
 • 3. 12. (manj formalna besedila) …

 

Nestično ali stično?

V vsakem primeru ne pozabimo, da se datum v slovenščini piše nestično (14. 2. 2020, NE 14.2.2020), pred enomestnimi števili ne vrivamo ničel:

 • 14.02.2020

in datum lahko v celoti zapišemo z besedo:

 • štirinajsti februar dva tisoč dvajset.

Podobni članki

16. Februar 2011
V središču
MIN
1
pogled
Zakaj bi vsako leto izbirali le najlepša dekleta, najuspešnejše športnike in politike? Pri ameriškem jezikoslovnem združenju Ame...
21. Oktober 2016
Hrustopek, vrtilet in mnogovoz – veste, o čem govorimo?
Jezikovne dileme
2 MIN
3
pogled
Ste že slišali za besede, kot so mesni krof, hrustopek, vrženček, nakolenčnik in razpočnica? Tudi če niste, ste pa verjetno že sli...