x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

zaključiti, skleniti, sodelovanje, podpisati sporazum, dogovor
3
39
Slovnica / 17. Maj 2019

Zaključiti ali skleniti – slovnične zagate

 

Vedno je lepo, če sklenemo nove posle in jih tudi uspešno zaključimo. Če pišete, se vaša besedila lahko zaključijo s sklepi ali pa končajo z vprašanji. Če pa lektorirate, ste se pri uvodnih povedih zagotovo ustavili.

Ali zadevo, s katero se ukvarjamo, zaključimo, končamo ali sklenemo, odgovarjamo v današnjem članku. Lahko pa sklepate, da danes sklepi res niso bili preprosti.smiley

 

Slovnične zagate in jezikoslovni priročniki

Slovenski pravopis 2001 in SSKJ nam v nekaterih primerih zapovedujeta, da namesto izraza zaključiti uporabimo končati ali druge, primernejše izraze.

 

Kdaj besedo »zaključiti« zamenjati z drugim izrazom

Poglejmo, kdaj je namesto zaključiti treba uporabiti drug izraz:

 • zaključiti obisk – končati obisk
 • zaključiti z delom – končati, opraviti delo
 • zaključiti se: ulica se slepo zaključi – ulica se slepo konča
 • zaključiti s tekmovanjem – nehati tekmovati
 • zaključiti vrt z živo mejo – omejiti, zapreti vrt z živo mejo
 • zaključil je svoje življenje – umrl je
 • zaključiti denar v blagajno – zakleniti denar v blagajno 
 • zaključiti pogodbo – skleniti,, podpisati pogodbo

 

Kdaj lahko uporabite besedo »zaključiti«

Vendar izraza zaključiti ni treba kar prenehati uporabljati. Jezikoslovni priročniki namreč rabe te besede ne izključujejo v naslednjih v primerih:

 • zaključiti strop z letvicami, zaključiti ovratnik s čipkami, zaključiti seznam prijavljenih
 • krožno, šilasto zaključiti okrasek 
 • zaključiti ciklus z oddajo o slikarstvu, zaključiti kosilo s črno kavo, zaključiti govor s pozivom k miru 
 • uspešno zaključiti pismo
 • zaključiti preiskavo, turnejo, šolanje 
 • zaključiti krog iskanj
 • pravilno, zmotno zaključiti 
 • zaključiti naročilnico
 • zaključiti poslovno leto z izgubo

 

Kdaj morate uporabiti besedo »zaključiti«

 • zaključni računi, zaključna gradnja, zaključna ocena, zaključni izpit, zaključena enota, zaključena družba
 • Prav tako se je ustalila tudi besedna zveza priti do zaključka.

 

Zaključiti ali skleniti?

Še pogosteje se zaključiti nadomešča s skleniti, ki ga SP ob geslu zaključiti ne navaja, najdemo pa ga v SSKJ v primeru:

 • zaključiti pogodbo – skleniti, podpisati (zaključiti v tem primeru označuje za zastarelo).

Sicer pa SP glagol skleniti razume kot končati neko celoto:

 • skleniti člen verige; skleniti dogovor; skleniti obroč okrog mesta.

 

⇒ Pogovorno izraza skleniti ne uporabljamo pogosto, zato tudi zaključiti vse bolj prodira pod piščeve prste. Skleniti vsekakor deluje bolj knjižno, vendar to ne pomeni, da ga lahko nadomestimo vsepovsod.

⇒  Z oznako »publicistično« Pravopis označuje skleniti obisk in nas usmeri h končati obisk. Zanimivo je tudi, da Sinonimni slovar pri geslu zaključiti navaja skleniti in končati, pri geslu skleniti in končati pa izraza zaključiti ne najdemo.

 

V Jezikovni svetovalnici je Nataša Gliha Komac ob dilemi med zaključiti in skleniti povzela, da sta to sopomenki z rahlim pomenskim odtenkom,
»pri čemer je pri glagolu zaključiti v ospredju predvsem konec, zaključek nekega dogajanja, niza dejanj in dogodkov, neke celote,
pri glagolu skleniti pa zaokroženje neke celote, niza dogodkov s poudarkom na dogodku oz. njegovem opisu«.

 

 

Zaključiti ali skleniti – kako torej izbrati pravilno možnost?

Najprej se vprašajte, ali bi bil popravek iz zaključiti v skleniti ali končati nujen in bi besedilo izboljšal ali pa bi bilo očitno, da je vanj »na silo« posegel lektor in bi zvenelo nenaravno.

Vsekakor je večinoma boljše zaključiti zamenjati s kakšnim drugim izrazom, ki ni skleniti ali končati, sicer pa je to odvisno od posameznega primera. Bo besedilo boljše, če se bo končalo, in ne zaključilo?

 

Slovnične zagate in primeri

Poglejmo, kako zvenijo primeri z zamenjavo besede v naslednjih povedih (ustreznejša je različica na desni):

 • Zaključil je, da je njegova ideja najboljša. – Sklenil je, da je njegova ideja najboljša. 
 • Zaključili so projekt in odšli domov. – Končali so projekt in odšli domov. 
 • Zaključili so pogovore in sklenili pogodbo.
 • Sklenil sem, da sem zaključil s kajenjem. – Sklenil sem, da preneham kaditi.
 • Zaključil sem s tabo. – Končal sem s tabo. S teboj sem opravil.

 

Sklep oz. zaključek

Tudi sklep in zaključek sta sopomenki, zato lahko svoje pisanje sklenemo ali zaključimo. Vendar pa pogodbe ne sklépamo, še manj pa sklepámo, temveč jo sklenemo, zato gre za sklenitev pogodbe, prav tako se sezona ne sklepa, temveč konča. Lahko pa se s sklepom konča seja oz. sestanek, zapisnik pa lahko nosi naslov Sklep.

Torej le ni tako samoumevno, da kar sklenemo svoje razmišljanje, ko se z lektorjem ne strinjamo. Vsekakor pa držimo pesti, da bo vaš naslednji posel sklenjen, delo pravilno in pravočasno končano ter naročnik prevoda na ključTM zadovoljen. wink

Podobni članki

30. Maj 2011
dobro je vedeti pri prevajanju, prevodi, vprašanja, odgovori
Lokalizacija
2 MIN
20
pogled
Ste se odločili za naročilo prevoda? Želite najboljši možni prevod za svoj denar? Zato je pomembno, da si zastavite nekaj vprašanj...
02. Marec 2021
ISO, certifikat, standard, 17100, prevajanje, Bureau Veritas, 17100:2015, Leemeta
Za podjetja
3 MIN
39
pogled
V poslovnem svetu ni panoge, ki ne bi imela svojih postopkov in načina dela. Zakaj bi bilo torej prevajalstvo drugačno? Če odšteje...