Brezplačen

Hitri izračun cene

x

pogovor, slovnica, raba predlogov, dekleta
3
61
Slovnica / 22. April 2021

Težji primeri rabe predlogov

Predlogi so nepregibna besedna vrsta, ki nam pri pisanju načeloma ne povzroča večjih težav, zato današnji članek na tem mestu zaključujemo. Hvala za obisk! wink

Huh, pa kaj še! Res je, da predlogi s, z, k in h v besedilih večinoma stojijo pravilno – če vaše znanje o teh predlogih peša, ga hitro osvežite tukaj.

Čeprav so sestavljeni samo iz črke ali dveh, pa v rabi niso ravno takšna »mala malica«. Kako bi pravilno postavili predloge v spodnjih primerih?

  • Veliko se je družil s/z Zoisom.
  • Sodelovanje s/z STA je preteklost.
  • Težave ima s/z SMS-om.

Ja, prostora za nadgrajevanje znanja o predlogih je še veliko. smiley

 

Sodelovati s ali z STA?

Glavni vzrok za težave pri postavljanju predlogov pred besedami, katerih prve črke se izgovorijo drugače, kot se zapišejo, moramo iskati v fonetiki  – vedi o tvorjenju in značilnosti glasov – in Pravopisu.

Pravopis v členu 683 pravi, da se zapis predloga vedno ravna po črki in ne izgovoru besede, ter doda tri zglede:

  • Primeri kot z Zoisom, s Hugojem, s SDK se berejo [s cójzom, z igójem, z esdekájem]. S poznavanjem tega pravila rešimo kar nekaj zadreg. Pravilno je torej z Zoisom in s STA.

 

Kako sklanjati predimek Ursule von der Leyen

S tovrstno jezikovno težavo so se v medijih ukvarjali predvsem v sredini leta 2019, ko je Evropski parlament kot prvo predsednico izvolil Ursulo von der Leyen, naslovi člankov pa so vsebovali različne predloge, saj se predsedničin predimek izgovori drugače, kot se zapiše:

  • Poslanci se niso strinjali z von der Leyenovo (*nelektorirano)
  • Evropski parlament s von der Leyenovo na čelu (*nelektorirano)

Glede na pravopisna pravila je pravilen prvi naslov (ravnamo se po zapisu in ne izgovoru).

 

Bralčevo vprašanje: SDS-om ali SDS-jem

V Leemetinem e-poštnem nabiralniku se je znašlo tudi to bralčevo vprašanje:

»Pozdravljeni, zanima me, kako pravilno sklanjamo kratico SDS in kateri predlog je ustreznejši – s ali z?« (lektorirano)

O sklanjanju kratic smo že pisali v tem članku, zato bomo odgovor nekoliko skrajšali.

Sklanjanje kratic tipa SMS, SDS je odvisno od tega, kako jih izgovarjamo:

  • [sədəsə̀]; sklanjamo s SDS-jem
  • [ezdeês]; sklanjamo s SDS-om

Nekaj vrstic višje pa smo odgovorili tudi na drugi del vprašanja: pravilno je torej s SDS-jem/SDS-om, čeprav v drugem primeru predlog s izgovorimo kot z.

 

Je na vidiku prenova pravopisnega pravila?

Raziskovalci z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša so že pred obsežno prenovo pravopisnih pravil nakazali na možnost spremembe člena 683, na katerega smo se opirali danes.

Razlog? Večino pravil slovenskega jezika preoblikujemo/približamo izgovorjavi besede.

A pred spreminjanjem več kot 400 člankov na svojem blogu bomo vendarle počakali na uradno odločitev. wink

Podobni članki

15. Februar 2019
barve, pisanje barv, kako pišemo barve, Pahor, Pahorjeva bunda
Slovnica
3 MIN
61
pogled
Ste kdaj razmišljali o tem, zakaj se zelena barva imenuje »zelena«, rumena »rumena«, rdeča »rdeča« …? Ali pa o tem, ali obstajajo...
20. December 2019
prazniki, predpraznični kviz, praznični kviz
Zanimivosti
5 MIN
26
pogled
Ob koncu koledarskega leta se navadno ozremo nazaj in spominjamo veselih trenutkov, iskrenih ljudi, izzivov, ki so nas naredili...