x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

priča, sklanjanje, spol, priče so bile, priče so bila, vodja, vodje, dekle je bilo, dekle je bila
3
56
Slovnica / 03. December 2020

Priča je povedal ali povedala?

 

Samostalniki, ki nam pri tvorjenju povedi predstavljajo veliko težav, so tudi tisti, katerih slovnični spol se ne ujema z naravnim.

Tako vemo, da samostalnik dekle označuje osebo ženskega spola (naravni spol), čeprav mu pripisujemo srednji spol (tisto dekle). Kako v tovrstnih primerih oblikovati glagol, ki stoji ob takšnem osebku? smiley

 • Dekle je prišlo premraženo (upoštevajoč slovnični spol).
 • Dekle je prišla premražena (upoštevajoč naravni spol).

 

Dekle je bilo dobro/dobra

Samostalnik dekle je samostalnik srednjega spola. Pri tvorbi povedi nam povzroča nemalo težav, ker se nam ob pisanju »vsiljuje« naravni spol.

Težje zapišemo Dekle je prišlo ob zavedanju, da je to dekle v resnici ženskega spola, čeprav je slovnično pravilneje, saj se povedek navadno prilagaja slovnično nakazanemu spolu.

Ko se boste naslednjič odločali med:

 • Dekle je pomagala pri hišnih opravilih ali
 • Dekle je pomagalo pri hišnih opravilih,

je bolje izbrati drugo možnost, ker se v bližini tovrstnih besed ravnamo po slovničnem spolu. A ne za dolgo …

 • Dekle je bilo dobro/-a. Rado/-a je priskočilo/-a na pomoč.

 

Izjeme – seveda

Zgoraj zapisano pravilo ima lahko določene izjeme – če se osebek prve povedi neposredno nanaša na povedek druge povedi (še vedno govorimo o dekletu, le da osebek ni neposredno izražen).
V tovrstnih primerih govorimo o razdalji, zato v nadaljevanju tvorjenja povedi sledimo naravnemu spolu, ne več slovničnemu:

 • Dekle je bilo dobro. Rada je priskočila na pomoč.
 • Tisto dekle mi je bilo všeč. Vedno se je lepo uredila.
 • Moje dekle rado poprime za harmoniko. Glasba ji veliko pomeni.

 

Samostalnik »priča« in jezikovne zagate

Podobno ravnamo pri samostalniku priča, ki ga uvrščamo med samostalnike ženskega spola, čeprav z njimi poimenujemo tudi osebe (naravnega) moškega spola.

V primeru samostalnika priča se redkeje ravnamo po naravnem spolu (predvsem v množini).

 • Priče so bile prisotne na vseh sojenjih. (moški in ženske)
 • Priče so bili prisotni na vseh sojenjih. (samo moški)
 • Naslednja priča Martin Kovač bo pristopila po odmoru.

Se vam zdi zadnji stavek nenavaden? smiley

Po kratkem pregledu pravnih dokumentov opazimo, da se v rabi pogosteje uporablja t. i. ujemanje po bližini:

 • Naslednja priča Martin Kovač bo pristopil po odmoru – velja samo pri priredno zloženih osebkih.

 

Nina in Matic sta dobri vodji

Težavo opazimo pri samostalniku vodja, saj mu pripisujemo ženski in moški slovnični spol. Kako pravilno oblikovati pridevnik in glagol, če je samostalnik vodja v različnih številih?

 

Ednina

Prilagodimo pridevnik glede na naravni, logični spol.

 • Nina je dobra vodja.
 • Matic je dober vodja.

 

Dvojina

Največ težav se pojavi, če sta v osebku mišljeni osebi moškega spola.

 • Nina in Jana sta dobri vodji.
 • Nina in Matic sta dobri vodji.

Matic in Niko sta dobri vodji/dobra vodja (sklanjano po 2. ali 1. moški sklanjatvi). Usposobljeni/usposobljena sta za delo s strankami.

Pravilneje bi bilo, da bi se povedek navezoval na slovnični spol (usposobljeni), vendar lahko v naslednjih povedih uporabimo tudi logični spol »usposobljena«, če se osebek prve povedi nanaša na povedke.

 

Množina

 • Nina, Maja in Janja so dobre vodje.
 • Niko, Matic in Leo so dobre vodje/vodji.

 

Poznate še kakšen primer samostalnika,
pri katerem se naravni in slovnični spol ne ujemata?

 

 

Podobni članki

26. Januar 2018
Zanimivosti
2 MIN
37
pogled
Mediji so zadnje leto in pol polni izjav in govorov Donalda Trumpa. Ob njegovih besedah marsikdo zmajuje z glavo, včasih pa so nje...
23. Marec 2021
Prevajanje zvočnih datotek, prepis govora, zvoka, videoposnetkov
Za podjetja
2 MIN
21
pogled
V prevajalski agenciji Leemeta sledimo najnovejšim trendom na področju prevajanja besedil. Eno izmed področij, kjer v zadnjih leti...