x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

2
48
Slovnica / 02. Februar 2018

Osvojiti ali usvojiti?

Preden se lotite branja današnjega članka, poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja.

Ste izbrali ekonomičen ali ekonomski način življenja, če nosite iste nogavice več dni skupaj?

Je vaš mož tehniški ali tehnični tip človeka, ker mu je po petih mesecih godrnjanja končno uspelo popraviti nov sesalnik?

Ste svojega partnerja usvojili ali osvojili?

Nekateri besedni pari nas znajo kar pošteno zmesti. Tokrat smo se odločili preveriti razlike med nekaterimi zelo podobnimi besedami in razjasniti, kdaj smemo uporabljati eno in kdaj drugo različico. Ali pa morda to ni pomembno? smiley

Tehničen ali tehniški?

Kot je navedeno v SSKJ, se obe besedi nanašata na tehniko.

Tako imamo:

Tehniški: tehniško društvo, tehniška fakulteta (šola), tehniški slovar, tehniški muzej itd.

Tehničen: tehnični izdelki, tehnični izum, tehnična izobrazba, tehnični svinčnik itd.

Tehnični pa naj bi imel poleg osnovnega pomena še nekaj pomenov:

Nanašajoč se na lastnosti česa glede na delovanje, uporabo: tehnični podatki o avtomobilu.
Nanašajoč se na praktično uresničitev dela: tehnični delavec, tehnična napaka, tehnična vaja, tehnično obvladati kaj.

→ Če posplošimo:

Kadar govorimo o šolah, fakultetah, muzejih ali slovarjih, uporabimo tehniški, za vse drugo, kar se nanaša na delovanje, pa tehničen.

Kam bi se torej uvrstil naš primer: tehniški ali tehnični tip človeka? smiley

Kemijski ali kemični?

Kemičen se nanaša na lastnosti in spremembe snovi: kemičen pojav.

Kemijski se nanaša na kemijo: kemijski inštitut, kemijski laboratorij.

Ekonomski ali ekonomičen?

Izraz ekonomski uporabljamo, kadar govorimo o izrazih, povezanih z ekonomiko, gospodarstvom: ekonomski napredek, položaj, potencial itd.

Ekonomičen pa ustreza pomenu varčen, gospodaren: ekonomična proizvodnja, ekonomičen način dela.

Električen ali elektronski?

Električen je tak, ki se nanaša na elektriko: električni aparati, stroji itd.

Elektronski pa je tak, ki se nanaša na elektrone ali elektroniko: elektronski curek, elektronski mikroskop, elektronska glasba itd.

Tudi tak, ki obstaja v digitalni obliki: elektronsko sporočilo itd.

Geometrijski ali geometričen?

Geometrijski se nanaša na geometrijo: geometrijski liki, geometrijsko telo itd.

Geometričen pa je podoben geometrijskim tvorbam: geometričen ornament, geometrična oblika, geometrično zaporedje.

Genetski ali genetičen?

Izraz genetski ima dva pomena:

Nanašajoč se na genetiko: genetski inštitut, genetske spremembe itd.
Nanašajoč se na genezo (razvojen, izvoren): prikazati problem z genetskega vidika.

V zvezi z genezo se lahko uporablja tudi beseda genetičen (genetična metoda, genetična mutacija), a je precej manj pogosta.

Preučevati ali proučevati?

Beseda preučevati lahko pomeni: usposabljati se za drugo delo, preučevati rudarje v strugarje, preučevati življenje ptic.

Proučevanje pa je opredeljeno z naslednjim:

  • S sistematičnim opazovanjem, razčlenjevanjem, ugotavljanjem bistva česa: proučevati delovanje mišic, literaturo.
  • Seznanjati se s čim z namenom izražanja/pridobitve stališča (obravnavati, reševati): proučevati prošnje in zahteve.

Glagola sta se pomensko precej izenačila, sodobna gradiva pa kažejo pogosto rabo obeh.

Dvoleten ali dveleten?

Ti dve besedi lahko po mili volji zamenjujete, saj imata povsem enak pomen:

  • Star dve leti.
  • Tak, ki traja dve leti.

Razlika pa je v pogostosti. Če pobrskamo po Gigafidi, namreč ugotovimo, da je raba izraza dvoleten precej redkejša od rabe besede dveleten. Za dvoleten najdemo 3373, za dveleten pa kar 13.513 konkordanc.

Krogelni ali kroglični?

Krogličen je tak, ki ima obliko krogle: fotelj s krogličnimi kolesi, kroglični mlin itd.

Krogeln pa je tak, ki se nanaša na kroglo: krogelno središče, krogelni izsek.

Magičen ali magijski?

Magičen je tak, ki ima nenavadno, skrivnostno moč: magični obredi, magične sile itd.

Magijski je tak, ki se nanaša na magijo: magijski simboli, magijski obredi.

Usvojiti ali osvojiti?

Previdno pri uporabi teh dveh glagolov!

Usvojiti lahko pomeni:

1. Sprejeti kaj tujega in narediti za svoje: usvojiti pesem, usvojiti metodo itd.

2. Naučiti se, priučiti se: usvojiti tehniko hitrega branja, usvojiti osnovne pojme matematike.

Besede usvojiti nikar ne zamenjujte z besedo osvojiti, ki lahko pomeni:

1. Z bojem spraviti tuje ozemlje pod svojo oblast: osvojiti sosednje dežele..

2. Priti v težko dostopen kraj: osvojiti vrh.

3. Pridobiti si naklonjenost, ljubezen koga: osvojiti dekle.

4. Dobiti, doseči: osvojiti nagrado, pokal.

5. Naučiti se, priučiti se: osvojiti nove besede itd.

Jezikovni preizkus – preverite svoje znanje

Pa preverite usvojeno znanje v krajšem kvizu. smiley

  1. Tehnična ali tehniška izboljšava stroja?
  2. Kemijsko ali kemično gnojilo?
  3. Električni ali elektronski bojler?
  4. Osvojiti ali usvojiti Triglav?

Še poznate kak podoben primer besedotvorne dvojnice? Sporočite nam ga v komentarju spodaj.

Rešitve: 1. tehnična, 2. kemično, 3. električni, 4. osvojiti.

Podobni članki

12. April 2013
Slovnica
MIN
28
pogled
V tokratnem blogu se bomo ukvarjali z italijansko kulinariko. Prepričani smo, da prav vsi poznate pico. Pravi poznavalci trdijo, d...
03. Februar 2017
Transliteracija
Jezikovne dileme
3 MIN
27
pogled
Ste se kdaj vprašali, zakaj: zapisujemo ime sirskega predsednika kot Bašar al Asad, medtem ko tuji mediji njegovo ime navajajo ko...