x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Laže ali lažje?
3
70
Slovnica / 18. Marec 2020

Laže ali lažje?

 

 

 

Današnji Leemetin blog spada v kategorijo jezikovnih cvetk (pa ne zato, ker se bliža sezona cvetnega prahu ).

Primerjajte spodnja stavka:

 • Delo poteka lažje in uspešnejše.
 • Delo poteka laže in uspešneje.

Kako bi laiku razložili razliko med zgornjima stavkoma? Če potrebujete pomoč, se ne ustavite in berite naprej. smiley

 

Više ali višje? Teže ali težje?

V pogovornem jeziku se meje med pomeni besed velikokrat zabrišejo. Zelo pogost in tipičen primer je stopnjevanje pridevnikov in prislovov oziroma razlikovanje med njimi – zagotovo ste se kdaj vprašali, kako je prav: više ali višje, laže ali lažje, teže ali težje …

Da bi razumeli zgoraj omenjene dileme, moramo besede:

 • više/višje, laže/lažje, teže/težje, koristneje/koristnejše, preprosteje/preprostejše …

pravilno besednovrstno razvrstiti – v našem primeru so to pridevniki in prislovi.

 

Pa ponovimo …

Pridevniki so polnopomenske in pregibne besede, ki poimenujejo lastnost (lastnostni pridevniki), vrsto (vrstni pridevniki) ali svojino (svojilni pridevniki). Vsaki vrsti pridevnika pripadajo tudi vprašalnice, ki nam bodo v veliko pomoč pri reševanju današnje jezikovne zagate.

 • lastnostni pridevniki – kakšen?, kakšna?, kakšno?
 • vrstni pridevniki – kateri?, katera?, katero?
 • svojilni pridevniki – čigav?, čigava?, čigavo?

 

Prislovi so polnopomenske in nepregibne besede, ki poimenujejo kraj, čas, način, vzrok ali lastnost. Tudi pri določevanju prislovov je treba poznati določujoče vprašalnice:

 • krajevni prislov – kje?, kam?, od kod?
 • časovni prislov – kdaj?
 • načinovni prislov – kako?, na kakšen način?
 • vzročni prislov – zakaj? čemu?
 • lastnostni prislov – koliko? kolikokrat?

 

Stopnjevanje pridevnikov in prislovov

Težava pri ločevanju med pridevniki in prislovi nastane, ko želimo pridevnike in prislove stopnjevati, zato je treba obnoviti tudi znanje o stopnjevanju pridevnikov in prislovov.

 • Pridevnike stopnjujemo s priponami -ši, -ji, -ejši (lep, lepši) in predpono naj- (najlepši) ali pa s prislovom (delaven, bolj delaven, najbolj delaven).
 • Prislove stopnjujemo samo z obrazili, tako da opuščamo »pridevniška« -j- in -š-.

Takšno stopnjevanje prislovov je značilno za zborni knjižni jezik.

Redkeje boste slišali:

 • Zdaj je moje življenje laže.

in pogosteje:

 • Zdaj je moje življenje lažje.

 

Kdaj pridevnik in kdaj prislov?

Do težav pri stopnjevanju pridevnikov in prislovov prihaja tudi zaradi nedorečenih pravil v Slovenskem pravopisu. Ta namreč dovoljuje oboje – podaljševanje prislovov z j-jem ali brez (torej teže in težje).

Kdaj izbrati pridevnik oziroma kdaj prislov, je odvisno od pomena, ki ga želite izraziti. Oglejmo si primera:

 • Igranje klavirja je veliko preprosteje in laže.

V tem primeru sta uporabljena prislova, saj se vprašamo: kakó je igranje? ⇒ preprosteje, laže.

Pravilneje bi bilo uporabiti pridevnika, saj se po njima vprašamo kakšno je igranje?  ⇒ preprostejše, lažje.

 • Igranje klavirja je veliko preprostejše in lažje.

Ključno vlogo pri izbiri prislova oziroma pridevnika igrajo torej vprašalnice, saj lahko z njihovo pomočjo preverimo, kaj želimo s prislovom ali pridevnikom izraziti.

 

Že upate preizkusiti svoje znanje?

Med ponujenima možnostma (v krepkem tisku) izberite pravilno obliko.

 • Koristneje/koristnejše bi bilo, če bi vsak opravljal delo, ki ga izpolnjuje.
 • Pomembneje/pomembnejše je, da govoriš resnico.
 • V naslednjih dneh bo hladneje/hladnejše.
 • Delo poteka laže/lažje in uspešneje/uspešnejše.
 • Više/višje ležeči kraji so redkeje poseljeni.

 

Če vam izbira pridevnik/prislov še vedno predstavlja težave, vam je lahko v pomoč naslednji nasvet: če v stavku nastopa pomožni glagol biti, ob njem vedno stoji pridevnik, ne prislov.

REŠITVE: koristnejše, pomembnejše, hladnejše, laže, uspešneje, više.

Podobni članki

21. Februar 2020
kurent, korant, pust, pustovanje, krofi, maškare, maske, krof
V središču
3 MIN
79
pogled
Pust ima v slovanski in poganski zgodovini dolgo in zanimivo tradicijo, danes pa ga povezujemo predvsem z zabavo, norčijami, preo...
22. Marec 2024
palmovo olje, palmino olje, palma, oljčno olje, olivno olje, olje, avokado, mula, mezeg, sova, čuk
Zanimivosti
4 MIN
18
pogled
Včasih nekatere besede ali besedne zveze uporabljamo dolga leta, ne da bi vedeli, da se izražamo napačno. Lep primer je tudi pri n...