x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

2
22
Slovnica / 17. Avgust 2018

Jezikovni slog

Računalniški hrošč (bug) je napaka v programski kodi računalniškega programa, ki se lahko pojavi zaradi napačnega črkovanja nekega ukaza. Takšen hrošč lahko povzroči večje ali manjše težave, med večje sodi sesutje programa. Če ga programer odkrije, sledi »razhroščevanje« ali »debugging« (programer popravi na primer zaporedje črk), program si opomore in pravilno deluje naprej.

Izbira napačnega ali slogovno manj ustreznega veznika/členka/zaimka sicer ne bo sesula besedila, bo pa morda sesula bralca. smiley

Veznik če slišimo in beremo pogosto. Zdi se očitno: če izraža pogoj. Predvsem pogovorno pa ga uporabljamo tudi tam, kjer v knjižnem jeziku ni zaželen. Poglejmo nekaj primerov.

  • Ne pridem na obisk, če bo deževalo.
  • Zanima me, če ste prejeli moje e-sporočilo.           
  • Vprašali so, če je danes sestanek.

V zgornjih povedih je veznik če ustrezno uporabljen samo enkrat. Veste, v kateri? Odgovor najdete v današnjem članku, namignili vam bomo tudi, kako to sami preverite.

Jezikovni slog

Teorijo je veliko lažje razložiti s primeri, se strinjate? Pa začnimo. 

  • Ne pridem na obisk, če bo deževalo.
  • Če imate čas, pridite v pisarno.           

V zgornjih dveh primerih gre za POGOJNI ODVISNIK. Prav tukaj je raba veznika če pravilna, saj pogojnost najpogosteje izrazimo prav z omenjenim veznikom.

Kako to vemo? Pogojni odvisnik je stavčno prislovno določilo h glavnemu stavku. Stavek, v katerem je veznik če, pogojuje dejanje glavnega stavka. Raba veznika če je tako v tem primeru nedvomno pravilna.

  • Zanima me, če ste prejeli moje e-sporočilo.

Veznik če v omenjenem primeru uporabljamo samo pogovorno. Knjižno pravilno bi bilo:

  • Zanima me, ali ste prejeli moje e-sporočilo.

Gre za OSEBKOV ODVISNIK, ki ne dopušča veznika če. Kako vemo, da gre za osebkov odvisnik?

Vprašalnica:  kdo ali kaj + povedek

Če stavek pretvorimo v stavčni člen, dobimo osebek.

→ Kdo ali kaj me zanima? Zanima me prejem elektronske pošte.

Pomagamo si torej z vprašalnico ali pa enostavno če zamenjamo z ali. Če je poved smiselna, je raba zagotovo pravilna.

  • Vprašali so, če je danes sestanek.       

Pri zadnjem primeru gre za PREDMETNI ODVISNIK.

Vprašalnica za zgornji primer: koga ali kaj + povedek

Če stavek pretvorimo v stavčni člen, dobimo predmet:

  • Vprašali so po sestanku.

Razen imenovalniške lahko uporabimo vprašalnice vseh drugih sklonov. Prepoznamo ga po vezniku da, vprašalnem členku ali ter vprašalnem in oziralnem zaimku. V pogovornem jeziku pa namesto knjižnega ali uporabljamo če.

Pravilno je torej:

  • Vprašali so, ali je danes sestanek.

Gre za pogoj?

Pri vezniku če se moramo zmeraj prepričati, ali izraža pogojnost (Če bo dež, ne pridem.) ali pa gre za pogovorni če (predmetnega ali osebkovega odvisnika), ki ga je v knjižnih besedilih bolje nadomestiti z ali.

Podobni članki

18. November 2021
V središču
4 MIN
37
pogled
Označbe ali deklaracije so osebna izkaznica izdelkov. Namenjene so kupcem in uporabnikom, vsebovati pa morajo osnovne podatke o iz...
08. April 2022
Za podjetja
3 MIN
37
pogled
LinkedIn je največje družbeno omrežje namenjeno poslovnemu mreženju, B2B marketingu ter iskanju kadrov in zaposlitev. Pa se vašemu...