x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

3
51
Slovnica / 22. Julij 2022

Hodite po poteh ali po potih?

Stojite v zastojih na poti do morja? Ali morda raje uživate na planinskih poteh? Večina maturantov si je pot do želene fakultete že zagotovila, mnogi pa čez poletje načrtujejo svojo karierno pot. Najbolj pa sočustvujemo s tistimi, ki jim je poletje naložilo toliko dela, da bodo namesto oddiha morali potiti krvavi pot.

No, preden vas zmedemo, se raje spravimo na pravo pot. V današnjem blogu smo se odpravili po poti, ki jo je prehodil samostalnik POT.

 

Pot v osnovnem pomenu ozemlja, po katerem se lahko premikamo, je v sedanjem knjižnem jeziku ženskega spola, a ni bilo vedno tako. V starejših besedilih so hodili po poti moškega (ali srednjega) spola, od koder imamo še vedno nekaj sledi, in sicer v:

  • zemljepisnih imenih ulic in krajev: Lepi pot, Strmi pot, Vožarski pot, Novi pot; (prim. tudi Potov Vrh);
  • frazemih: hoditi po krivih potih, hoditi svoja pota;
  • nekaterih besedah: spotoma;
  • religiji: križev pot (upodobitev 14 postaj Jezusovega trpljenja ali molitev).

 

Kot zanimivost naj dodamo, da je Marko Pohlin v svojem slovarju leta 1781 zapisal besedno zvezo križeva pot (»Kriſhova pôt«), torej je uporabil ženski spol, a se je do zdaj ohranila očitno v rabi zelo ustaljena zveza z moškim spolom.

 

Tudi samostalniki spreminjajo spol

Zakaj je pot spremenila spol?

 

Samostalnik pot se je rodil kot samostalnik moškega spola in se je sklanjal po moški i-jevski sklanjatvi.

 

 

ednina

dvojina

množina

imenovalnik

pót

póta in póti (sr. sp.)

póti in póta (sr. sp.)

rodilnik

póta

pótov

pótov

dajalnik

pótu

pótoma

pótom

tožilnik

pót

póta

póte

mestnik

o pótu

o pótih

o pótih

orodnik

s potom

s pótoma

s póti

 

Moška i-jevska sklanjatev je sčasoma zamrla, zato so samostalniki morali najti zatočišče drugod. Nekateri so zamenjali spol, drugi pa sklanjatveni vzorec in so prešli v prvo moško sklanjatev. Če se je spremenil spol, se je ohranil sklanjatveni vzorec, tako se zdaj v slovenskem knjižnem jeziku samostalnik pot sklanja po ženski drugi (i-jevski) sklanjatvi.

 

 

ednina

dvojina

množina

imenovalnik

pót

potí

potí

rodilnik

potí

potí

potí

dajalnik

póti

potéma

potém

tožilnik

pót

potí

potí

mestnik

o póti

o potéh

o poteh

orodnik

s potjó

s potéma

s potmí

 

Po istem vzorcu se sklanjajo tudi samostalniki ženskega spola, ki imajo v rodilniku ednine končnico -i (npr. peč, noč, pest).

 

V slovarjih slovenskega jezika se na prvem mestu pojavlja samostalnik pot, ki je moškega spola in nosi oznako »starinsko«, sledi mu še pot v drugih pomenih (znoj, kurir), ki je prav tako moškega spola, šele nato najde mesto samostalnik pot ženskega spola. Sicer je prednost moškega spola običajna pri vseh samostalnikih, ki imajo svojo žensko različico (npr. prst, Saša).

Pot je tudi naslov priljubljene knjige alpinista Nejca Zaplotnika, ki se je rodil 15. aprila 1952, torej pred 70 leti.

 

Kamor koli vas že pot zanese, uživajte na njej. Poleten pozdrav do prihodnjega tedna, ko vas popeljemo skozi planinsko izrazoslovje.

 

 

Podobni članki

22. Marec 2018
V središču
3 MIN
114
pogled
Pravica do pritožbe (pravnega sredstva) je ustavno zagotovljena možnost pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti sodnim ali up...
01. Oktober 2020
jezikovne napake, napake v oglasih, oglasi, oglaševanje z napako
Zanimivosti
4 MIN
84
pogled
  Oglaševanje je danes zagotovo ena najpomembnejših dejavnosti vsakega podjetja. Oglasi nas spremljajo na vsakem koraku, nas vzga...