Brezplačen

Hitri izračun cene

x

2
28
Slovnica / 07. September 2018

Bolj kot ali bolj ko? – slovnica za radovedne

Tako kratka beseda, a toliko možnosti uporabe. Da se ne bi znašla v »mrtvem kotu«, jo je treba vedno dobro premeriti. Včasih se zdi, da bolj ko se trudimo jo postaviti na pravo mesto, več napak naredimo, zato smo o rabi vejice pred kot že pisali. Tokrat pa nekaj več o zvezah bolj kot in bolj ko. Poznate razliko? smiley

 

Slovnica in njene osnove

Kot je beseda, ki jo v vezniški funkciji največkrat uporabljamo za izražanje primerjave (ne)enakosti, (ne)podobnosti (bel kot sneg), kot samostalnik pa lahko med drugim pomeni prostor med dvema stikajočima se stenama, preneseno pa tudi kraj, mesto in dom.

Da bi med bolj kot in bolj ko izbrali ustrezno obliko, moramo preveriti, ali gre za navadno primerjavo:

 • To vprašanje je danes pereče bolj kot kdaj koli ALI

za sorazmernost količine primerjanega:

 • Bolj ko čistim, bolj je umazano.

Pri slednji možnosti imamo na voljo samo veznika ko in čim (SS 2000: 443) s primernikom. Veznik čim se navezuje na soodnosnico tem. Govorimo o tako imenovanem sorazmerijskem odvisniku (SS 2000: 642), ki izraža neke vrste mero ali količino.

 

Kako preverimo, katero možnost izbrati?

Ali gre za izražanje sorazmernosti, preverimo tako, da na primer bolj ko zamenjamo s čimtem. Poleg tega sta v omenjenih primerih vedno dva primernika (bolj – bolj, bolj – manj).

 • Čim nižje sta prihajala, tem bolj je bilo mrzlo.
 • Čim bolj ga opazuje, tem manj ji je všeč.
 • Bolj ko je pihalo, bolj so silili v hišo. → Čim bolj je pihalo, tem bolj so silili v hišo.
 • Bolj ko so vpili, bolj se je umikal. → Čim bolj so vpili, tem bolj se je umikal.

Pri navadni primerjavi gre za primerjanje enakosti (podobnosti) oz. neenakosti (nepodobnosti). Tukaj lahko uporabimo veznika kot in kakor, v pogovornem jeziku ju lahko zamenjamo tudi s ko (pri sorazmernosti veznika ko ne moremo nadomestiti s kot).

 

Čas je za ...vajo!

 • Dela ko v svojih najboljših letih. (pogovorno) → Dela kot/kakor v svojih najboljših letih. (knjižno)
 • Bolj kot njihovi studijski albumi so zanimivi njihovi koncerti.
 • Bolj kot zelenjava je zaželeno sadje.
 • Videli smo manj, kot smo želeli.
 • Jan se trudi bolj ko Jakob. (pogovorno) → Jan se trudi bolj kot Jakob. (knjižno)

 

Kratek kviz

Kako bi torej rešili naslednje primere? Odgovor za prvi primer lahko najdete na platnici zelo priljubljene knjige.

 • »Več ko/kot zmaji pojedo, večji so.«
 • Več ko/kot govori, manj pove.
 • Več ko/kot spije, manj poje.
 • Bili smo uspešni, bolj ko/kot smo verjeli.

 

Odgovori: Več ko zmaji pojedo, večji so. (G. R. R. Martin, Ples z zmaji, V); Več ko govori, manj pove.; Več ko spije, manj poje.; Bili smo uspešni, bolj kot smo verjeli. 

 

Podobni članki

03. Junij 2016
So tudi pri vas včeraj deževali mačke in psi?
Prevajanje
3 MIN
29
pogled
Frazemi so v osnovi besedne zveze, zanje pa je značilno, da njihovega pomena ni mogoče (ali pa ga je mogoče samo delno) razbrati i...
24. September 2020
Slovnica
3 MIN
59
pogled
    Zagotovo ste se že kdaj s pretiranim besedičenjem hoteli izogniti krivdi ali jo vsaj omiliti: joj, veš, nisem gledala, pa tu...