x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

Primer narekovajev
40
Slovenski pravopis / 03. Julij 2015

Narekovaji na »sto in en način«

»Noben prevod ni absolutno dokončen.«

Ameriški akademik Robert M. Grant je želel z zgornjim citatom poudariti, da je prevajanje kot umetnost, saj lahko dva prevajalca isto besedilo prevedeta na vsaj tri načine - odvisno od dneva v tednu, luninih men in ostalih dejavnikov, ki vplivajo na njuno izbiro besed in tvorjenje povedi. Pri Leemeti trdimo, da so lahko »visoka« umetnost tudi narekovaji, še posebej, če se jih lotimo Slovenci. 

Pa poglejmo zakaj. Danes se bomo posvetili skladenjski in neskladenjski rabi narekovajev.

Skladenjska raba …

Tukaj nastopa narekovaj kot ločilo, s katerim označujemo premi govor, naslove, citate ali pa z njim dajemo besedam poseben pomen. Kot smo zapisali že v enem od prejšnjih glasil, so narekovaji stična ločila. Ločimo: dvojni srednji (»  «)enojni srednji (›  ‹), dvojni spodaj-zgoraj („  “), enojni narekovaj spredaj-zgoraj (‚ ʼ) in dvojni narekovaj zgoraj (''  ''). Pri rokopisu navadno uporabljamo dvojni narekovaj spodaj-zgoraj, torej „ “.

Enojni narekovaji navadno zaznamujejo zgolj pomen (Loti/Charlotte ’Karla’).
Po drugi strani dvojne narekovaje (»«, „“, ali ” ”) navadno uporabimo za označevanje dobesednega navedka, poudarjanje besede ali besedne zveze.
Če moramo v besedilu, ki je že v narekovajih, še kaj dodatno zaznamovati, uporabimo kombinacijo dveh različnih narekovajev: npr. enojnega (torej: » ‚ ‘ « ali „ ‚ ‘ “).
  • V premem govoru
Neskladenjska raba …

Podobni članki

13. December 2019
voščilnice, voščilnica, napake, napake na voščilnicah, pisanje voščilnic, napotki
Zanimivosti
4 MIN
134
pogled
    V decembru nam vsaj tri stvari zagotovo ne uidejo: vonj po medenjakih in cimetu, film Sam doma 1, 2, 3 … in pošiljanje vošč...
30. Oktober 2015
Pravilni zapis ure v slovenščini
Slovenski pravopis
MIN
93
pogled
Ne bi bilo nerodno, če bi nekomu poslali vabilo, ta pa bi namesto bistva najprej opazil moteč nepravilen zapis časa? Prav tako ni...