x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

2
31
Slovenski pravopis / 13. Oktober 2017

Imena organizacij – velika ali mala začetnica?

Primerjajte naslednji povedi:

  1. Komisija si je prizadevala za ustanovitev slovenskega narodnega gledališča.
  2. Dobila sta se na klopci nasproti Slovenskega narodnega gledališča.

Verjetno ste opazili, da se v obeh povedih ponovi enaka besedna zveza, ki označuje ustanovo, vendar je v prvem primeru ta zapisana z malo začetnico, v drugem pa z veliko.

Kateri zapis je pravilen? Odgovor je oba.

Razlog je ta, da gre v prvem primeru za splošno poimenovanje ustanove, v drugem pa za njeno uradno ime. Zdaj ste najbrž tudi že uganili, o čem bomo pisali.

Pa si poglejmo pravopisna pravila za uporabo velike in male začetnice pri zapisovanju organizacij in družbenih teles.

Vrste in imena organizacij

Organizacije, organizacijske enote, družbena telesa in delovne skupnosti so zelo široka podskupina t. i. stvarnih imen (tj. imen neživih stvari in predmetov).

Razdelimo jo lahko v številne nadaljnje podskupine, ki označujejo:

  • družbene in politične organizacije,
  • delovne organizacije,
  • vojaške organizacije in njihove enote,
  • stranke, ustanove in gospodarska združenja,
  • podjetja, sklade, društva in družbe,
  • umetnostne, športne in podobne skupine,
  • imena oddelkov ustanov,
  • organizacijske enote delovnih organizacij,
  • imena upravnih enot,
  • organe (tj. odbore, komisije, delegacije).

Omenjene skupine zapisujemo z malo začetnico, kadar imamo v mislih njihova splošna poimenovanja, ne njihovih lastnih imen:

  • pisateljsko društvo,
  • demokratska stranka,
  • osnovna šola,
  • podjetniški sklad,
  • skupščina občine,
  • splošna bolnišnica,
  • nogometni klub,
  • zavod za zaposlovanje,
  • centralna banka,
  • sekretariat za zunanje zadeve,
  • združenje malih delničarjev.
Pozor: splošna poimenovanja te skupine stvarnih imen so pogosto enaka lastnoimenskim imenom:
  • tobačna tovarna (vrstno ime gospodarskega objekta) in Tobačna tovarna Ljubljana (lastno ime konkretnega gospodarskega objekta);
  • dispanzer za otroke (oddelek v zdravstveni ustanovi, namenjen zdravniški oskrbi otrok) in Dispanzer za otroke Žalec (ime oddelka v zdravstvenem domu Žalec);
  • inštitut za slovenski jezik (vrstno poimenovanje oddelka ustanove) in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (lastno ime organizacijske enote ustanove ZRC SAZU);
  • komisija za preprečevanje korupcije (funkcija institucije) in Komisija za preprečevanje korupcije (ime slovenske vladne institucije).

Imena organizacij – velika začetnica

Kadar imamo v mislih specifično institucijo ali njen del, torej lastno ime, po kateri se razlikuje od drugih podobnih institucij, pišemo te skupine z veliko začetnico:

  • Društvo slovenskih pisateljev
  • Slovenska demokratska stranka
  • Osnovna šola Leona Štuklja
  • Slovenski podjetniški sklad
  • Skupščina občine Domžale
  • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
  • Nogometni klub Krka
  • Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije
  • Evropska centralna banka
  • Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
  • Vseslovensko združenje malih delničarjev

*Pri večbesednih lastnih imenih te skupine stvarnih imen zapisujemo z veliko začetnico samo prvo sestavino zveze:

  • Mestna galerija, NE Mestna Galerija

→ Zlasti zaradi vpliva angleškega pravopisa, po katerem se z veliko začetnico pišejo VSE sestavine večbesednega lastnega imena, je to pogosta napaka, na katero moramo biti posebej pozorni:

  • Kings College London – Filozofska fakulteta, NE Filozofska Fakulteta

→ Pri večbesednih lastnih imenih v slovenščini poleg prve besede v zvezi pišemo z veliko začetnico samo še tiste druge dele zveze, ki so lastna imena:

  • Prva gimnazija Maribor

Majhen preizkus

Katero začetnico bi uporabili v naslednjih primerih?

  • Hodim na splošno gimnazijo v Ljubljani.
  • Mama dela na banki v Celju.
  • Soseda, ki je delal na ministrstvu za zdravje, so včeraj odpustili.
  • Ravnokar sem bila na zavodu za zaposlovanje (ne v centru za socialno delo). 
  • Vse postelje v univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so zasedene.

Odgovori: mala (splošna), mala (banka), velika (Ministrstvu), mala (zavodu), velika (Univerzitetnem).

Podobni članki

01. Februar 2019
Prosti morfem se
Zanimivosti
2 MIN
51
pogled
  Menite, da v spodnjem pogovoru kaj manjka? In če ja – v kateri vrstici? Bojan: »Kaj si pila na zabavi ob zaključku leta? Saj ve...
27. December 2023
mojstri za SEO, tehnični okvir, večjezični SEO, prevajalska agencija Leemeta, prevod spletnega mesta, spletna stran
Prevajanje
4 MIN
1
pogled
Na digitalnem področju jezik ni le sredstvo komunikacije, temveč most, ki povezuje podjetja z globalnimi trgi. Dinamika spletnega...