x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

27
Prevajanje / 15. Januar 2015

Datumi v angleščini

Danes na sporedu ni tortica, ampak nekaj, česar zagotovo ne bi pričakovali od strokovnjakov za tuje jezike: slovnica! :) Za spremembo tokrat angleška slovnica. Ste letošnje leto začeli z zaobljubami?

Zaobljubljali so se že stari Babilonci. Tudi Rimljani in pozneje srednjeveški vitezi so verjeli v moč zaobljub ob začetku leta. Danes so zaobljube tradicija predvsem zahodnih držav, vsako pa mora nujno spremljati datum, do katerega nameravamo zaobljubo tudi izpolniti.

Ker smo si zapisovanje datumov v slovenščini že ogledali, si danes oglejmo še zapisovanje datumov v angleščini, najbolj razširjenem jeziku na svetu.

 

V britanski angleščini datum zapišemo v vrstnem redu dan, mesec, leto:

  • 27 May 2012

Pri tem člen »the«, obrazilo vrstnega števnika »st/nd/rd/th« in predlog »of« pri zapisu izpustimo, v govoru pa jih seveda izgovorimo: (the) 27(th) (of) May(,) 2012.

Včasih je bila pred letnico pogosto zapisana vejica, vendar to dandanes ni več zelo pogosta praksa, razen če je datum del stavka, npr. The meeting will take place 25–27 May, 2012.
 

V ameriški angleščini datum zapišemo v vrstnem redu mesec, dan, leto:

  • May 27, 2012

Pri tem prav tako ne zapišemo obrazila »st/nd/rd/th«, ki pa ga izgovorimo. Torej: May 27th, 2012. Pogosto dan kljub zapisu navedemo pred mesecem, torej rečemo the 27th of May 2012.


Datum lahko zapišemo tudi samo s številkami, npr. 27-5-12 ali 27/5/12 (britanska angleščina) ali 5-27-12 oz. 5/27/12 (ameriška angleščina).

Takšna oblika zapisa pri nekaterih datumih sicer ni priporočljiva, saj pri zapisu 9/11/2013 ne vemo, ali govorimo o 9. novembru ali o 11. septembru, zato v takšnem primeru potrebujemo podatek, po katerih pravilih je datum zapisan.
 

Kljub razlikam pa imata britanska in ameriška angleščina vendarle nekaj skupnega: dneve in mesece zapišemo z veliko začetnico (za razliko od zapisa v slovenščini).

NASVET: Bistveno je, da se odločite za eno različico angleščine in jo dosledno uporabljate skozi ves zapis. Če poznate ciljno publiko, ki ji je zapis namenjen, bo odločitev preprosta, angleška slovnica pa prijaznejša.

Podobni članki

11. Januar 2019
vse leto, vso leto, vse ali vso leto
Slovnica
2 MIN
198
pogled
Se že vso leto veselite prihoda pomladi? Ali pa vam kidanje snega na dovozu pokvari vse jutro? V zgornjih primerih smo se malce po...
11. November 2010
Kako izbrati prevajalca?
Prevajanje
MIN
13
pogled
Vaše podjetje želi poslovati v tujini. Prvi korak je prevod promocijskega gradiva in spletnih strani. Zveni preprosto? Navadno se...