Brezplačen

Hitri izračun cene

x

BLOG

Praktični in hudomušni nasveti za učinkovito rabo jezika

4
Jezikovne dileme / 31. Julij 2012

Težave s pravopisom ali tiskarski škrat?

Ali ste tudi sami kdaj pri zapisu povsem vsakdanjih in pogosto uporabljenih besed v zadregi? Najpreprosteje se morebitnim dilemam izognete tako, da pravilen zapis besede preverite v zadnji različici Slovenskega pravopisa. Da pa vam nekoliko olajšamo delo, spodaj navajamo nekaj najpogostejših napak pri pisanju.

 

Napačno zapisane besede

Najpogostejši primeri napačnega zapisa besed vključujejo:


Manjkajoče črke:
Napačno Pravilno
nadaljni nadaljnji
življenski življenjski
domišlija domišljija

Nepravilne črke:
Napačno Pravilno
vnešen vnesen
upliv vpliv
povdariti poudariti

Odvečne črke:
Napačno Pravilno
zaželjen zaželen
sumnjičav sumničav
knjižnjica knjižnica

 

Okvir ... okvirja ali okvira?

Preglavice pa nam pogosto povzroča tudi zapis besede okvir, saj jo je mogoče sklanjati na dva načina, pri čemer uporabo ustrezne sklanjatve določa njen pomen.

Maja je v okvirju, ki ga je izdelala v okviru tehničnega pouka in ga podarila mami, videla svojo sliko.

V prvem primeru beseda okvir označuje predmet, zato se sklanja s črko j, medtem ko v drugem primeru označuje pojem in se sklanja brez nje.

 

Črka j pri sklanjanju tujih lastnih imen

Črka j je pomembna tudi pri zapisu oz. sklanjanju tujih lastnih imen. Besede, ki se končajo na črko -y, se glede na to, ali se ta izgovori kot i ali j, sklanjajo s črko -j oz. brez nje, npr. Broadway/-a ali Sydney/-ja.

Podobni članki

25. Maj 2012
Jezikovne dileme
MIN
13
pogled
Slovenščina je s svojimi mnogimi slovničnimi pravili zelo natančen jezik. Kot takšen nas zna hitro spraviti v zadrego že pri sam...
03. Julij 2015
Slovenski pravopis
MIN
4
pogled
»Noben prevod ni absolutno dokončen.« Ameriški akademik Robert M. Grant je želel z zgornjim citatom poudariti, da je prevajanj...