x

Brezplačen

Hitri izračun cene

x

30
Jezikovne dileme / 11. April 2012

Polvikanje: slovnična napaka ali oblika, ki bogati jezik?

Pri Leemeti smo se odločili, da v svoj blog uvedemo novo mesečno rubriko, ki bo namenjena slovenskemu jeziku ali, bolje rečeno, pravilni rabi slovenskega jezika. V njej bomo poskušali pojasniti nekatere jezikovne zagate in dileme, s katerimi se pogosto srečujemo govorci slovenščine, pa tudi opozoriti na najpogostejše napake pri rabi jezika.

Začnimo kar pri slednjem: tokrat nekaj besed o polvikanju.

 

Kaj je polvikanje?

Tako imenovano polvikanje ali polovično vikanje je pogovorna oblika vikanja, pri kateri je pomožni glagol v množini, opisni deležnik pa v ednini (vir: SSKJ).

Navedimo nekaj primerov polvikanja:

Gospa, ali ste že popila svoj sok?
Gospod, kdaj boste prišel na obisk?
Niste odgovorila na moje vprašanje.

Zagotovo ste že kdaj naleteli na podobne oblike. Kako ne, ko pa jih je mogoče slišati prav povsod. Ne samo v vsakdanjem pogovornem jeziku, ampak tudi v medijih, v javnih nastopih ...

Od kod so se prikradle v jezik, ni znano. Nekje je mogoče prebrati trditev, da gre za posebnost primorskega narečja, ki je postopoma prešla v splošno rabo. Slišati je tudi mnenje, da polvikanje na nek način pomensko bogati jezik, saj omogoča razlikovanje med spoloma in je posledično manj diskriminatorno do žensk.

Kakor koli že, polvikanje kljub pogosti rabi ni slovnično pravilno in ga Slovenski pravopis ne dovoljuje.
 

Zgornje povedi se pravilno glasijo tako:
  • Gospa, ali ste že popili svoj sok?
  • Gospod, kdaj boste prišli na obisk?
  • Niste odgovorili na moje vprašanje.

Strinjamo se, da je jezik živ, da se nenehno spreminja in da se pravila večkrat prilagajajo govoru. Morda bo zaradi pogoste rabe tudi polvikanje nekoč prešlo v normo. Do takrat pa velja, da gre za nepravilno slovnično obliko, zato se ji raje izogibajmo. Tako, kot se raje izognimo slabim prevodom. ;)

Podobni članki

13. December 2010
Akcije in popusti
MIN
22
pogled
Izjemni praznični popusti veljajo do konca leta 2010. Pohitite z naročilom in zagotovite pravočasen prevod.   Praznična akcij...
03. December 2020
priča, sklanjanje, spol, priče so bile, priče so bila, vodja, vodje, dekle je bilo, dekle je bila
Slovnica
3 MIN
56
pogled
  Samostalniki, ki nam pri tvorjenju povedi predstavljajo veliko težav, so tudi tisti, katerih slovnični spol se ne ujema z narav...